Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

Lượt xem: 305

Tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 04/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chính sau:

         Mục đích nhằm tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của Hệ sinh thái cho cán bộ, công chức, viên chức; doanh nhân, công nhân và người lao động; nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tài chính, xúc tiến đầu tư, thương mại, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo tỉnh. Xã hội hóa xây dựng không gian làm việc chung trên địa bàn tỉnh. Phát triển Hệ sinh thái thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động khuyến khích tôn vinh hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; các hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quy mô cấp tỉnh và tham gia các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế. Hoàn thành việc ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện. Đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo đã thành lập và hướng dẫn thành lập các Câu lạc bộ trong các Trường Đại học, Cao đẳng và các địa phương có điều kiện trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện, hỗ trợ và tuyển chọn các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia ngày hội Khởi nghiệp.

         Nội dung triển khai kế hoạch bao gồm: (1) Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (2) Tổ chức tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo; (3) Tổ chức các Hội thảo, Diễn đàn chuyên đề sâu về Hệ sinh thái; (4) Phát triển mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo; () Tổ chức Chương trình “Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển Quảng Nam” tại các Trường Đại học Huế và thành phố Hồ Chí Minh; (6) Hỗ trợ Lễ ra mắt và tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở ươm tạo, vườn ươm, không gian làm việc chung tại các địa phương; (7) Xúc tiến hợp tác với Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam để thành lập Không gian làm việc chung; (8) Xúc tiến phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Không gian làm việc chung, Vườn ươm ý tưởng tại thành phố Hồ Chí Minh để tư vấn, hỗ trợ, thông tin, kết nối các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên Quảng Nam hiện đang công tác và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh; các dự án khởi nghiệp có ý định thực hiện trên địa bàn Quảng Nam; (9) Tổ chức làm việc với Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để kêu gọi các doanh nhân là người Quảng Nam hỗ trợ về vốn, tư vấn, đầu tư các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn; (10) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quảng Nam 2019 - QUANGNAM STARTUP 2019 tại thành phố Tam Kỳ, với chủ đề: “Khởi nghiệp sáng tạo trên vùng đất mở”; (11) Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - TechFest Viet Nam năm 2019 và hai TechFest vùng, Chương trình Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp; (12) Tổ chức học tập, khảo sát phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp các địa phương và các nước có kinh nghiệm xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; 1(3) Triển khai tổ chức xét duyệt các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức vinh danh, tặng thưởng các ý tưởng triển khai thành công trong thực tế và có triển vọng; (14) Phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan trong Chương trình hợp tác với Quảng Nam và các chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo tổ chức nghiên cứu, biên soạn và in ấn Tài liệu xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo; (15) Hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp… tham gia đào tạo, trưng bày và tuyển chọn tài năng khởi nghiệp Việt Nam tại TechFest Việt Nam, TechFest vùng; (16) Tổ chức làm việc với các địa phương, các tổ chức trong Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Nam về xây dựng Hệ sinh thái; (17) Tổ chức thi, tuyển chọn logo và slogan về Hệ sinh thái Quảng Nam để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và phục vụ kết nối khởi nghiệp trong và ngoài nước; (18) Tổ chức khảo sát các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp và tổ chức cho các start-up này đào tạo tăng tốc về khởi nghiệp; (19) Tham gia Đoàn công tác của Trung ương khảo sát Hệ sinh thái các nước về mô hình xây dựng Hệ sinh thái và kết nối các tổ chức quốc tế; (20) Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp” lần thứ 2 (2018 - 2019).

         Giao Tổ trưởng Tổ công tác khởi nghiệp và đổi  mới sáng tạo tỉnh (đồng chí Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện; tổng hợp và lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Tổ công tác lập dự toán, thẩm định mức và đề xuất lồng ghép các nguồn kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm bố trí nhân sự, kinh phí và phối hợp với Tổ công tác triển khai thực hiện.


Nguyễn Văn Viên (TH)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI