Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Lượt xem: 274

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, phức tạp, khó lường và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra trong thời gian đến; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 8/8/2018 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rút kinh nghiệm năm 2017 và các năm trước, tập trung khảo sát, rà soát, thống kê cụ thể những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn; tổ chức lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho nhân dân được biết để phòng, tránh; rà soát xây dựng phương án di dời, sơ tán dân đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch di dời, sơ tán dân, sắp xếp ổn định dân cư theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh; rà soát, bổ sung phương án sơ tán, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mọi tình huống; trên cơ sở đó điều chỉnh phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro đã xây dựng tại địa phương phù hợp thực tế.

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo, rà soát công tác bảo đảm an toàn các đập thủy lợi, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án ứng phó sự cố đập, nhất là các đập vừa, đập nhỏ xung yếu do địa phương quản lý ; kiểm tra, hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi phù hợp để thích ứng các loại hình thiên tai, hạn chế rủi ro trong sản xuất cho nhân dân; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh biện pháp đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn.

          Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn đối với tình huống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng; kiểm tra việc chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn nhất là tại các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng điều động, chi viện lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, nhất là việc sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

          Các Sở, Ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.


Nguyễn Văn Viên (TH)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI