Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Lượt xem: 177

Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3640/UBND-KTTH chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 với các nội dung chính như sau:

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chương trình tổng thể, Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 06/3/2017, Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 và các nội dung quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7524/BTC-PC ngày 25/6/2018 để triển khai xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, năm 2018 phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và bảo đảm chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí (chỉ tiêu tiết kiệm chung) không thấp hơn chỉ tiêu được quy định trong các Chương trình của tỉnh. Tổ chức triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của ngành, địa phương đảm bảo tiến độ, có chất lượng, rõ nhiệm vụ đến từng đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Định kỳ thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

Cơ quan Thanh tra các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị; xử lý, đề xuất cấp thẩm quyền xử lý nghiêm trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai pham.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ và các Chương trình của tỉnh theo quy định. Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền./.

Tác giả: Kiều Trâm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI