Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ

Lượt xem: 457

Tại Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 04/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, với nội dung chính như sau:

         Mục tiêu chung là cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Quảng Nam theo hướng thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển và thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền tỉnh, mục tiêu trong năm 2018 Quảng Nam tiếp tục đứng trong nhóm tỉnh có chỉ số tốt, phấn đấu trong những năm tiếp theo điểm số và thứ hạng của các chỉ số thành phần PCI được cải thiện hơn nữa và tăng dần theo từng năm.

         Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; xem nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-2018 của Chính phủ là một trong những công việc ưu tiên hàng đầu của các cấp, các ngành và địa phương. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, kết nối điện tử (từ tỉnh xuống cấp xã); tăng cường sự phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản...; kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

         Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc cử cán bộ tham gia tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, người đứng đầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong việc kiểm soát tính tuân thủ, tính minh bạch và tiến độ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

         Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4995/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện thuộc tỉnh (DDCI) năm 2018 nhằm tạo động lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần quan trọng nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

         Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Quán triệt và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy và thay thế những người không đủ năng lực, trình độ hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng.

          Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công của Sở, Ban, ngành, địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; định kỳ hằng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát các Sở, Ban, ngành và địa phương về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và xử lý các trường hợp cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ; tổng hợp đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Nguyễn Văn Viên (TH)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI