Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lượt xem: 244

Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2002/QĐ-UBND phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ được ban hành gồm 03 danh mục, cụ thể: danh mục chế độ báo cáo định đề nghị bãi bỏ (gồm 05 báo cáo); danh mục chế độ báo cáo đề nghị sửa đổi, bổ sung (gồm 07 báo cáo); danh mục chế độ báo cáo đề nghị giữ nguyên (gồm 59 báo cáo).

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng văn bản hướng dẫn, quy định về chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành chậm nhất trong tháng 12 năm 2018; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.

Tác giả: Kim Phượng - KSTTHC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI