Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động quảng cáo cho vay không đúng quy định.

Lượt xem: 211

Để chấn chỉnh hoạt động quảng cáo cho vay không đúng quy định, ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi trá hình đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người vay và hạn chế tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh; ngày 11/6/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3085/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, Ban ngành và địa phương tập trung thực hiện các nội dung như sau:

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý nghiêm những hoạt động quảng cáo cho vay không đúng quy định trên địa bàn.

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quảng cáo, quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý, nhất là hoạt động quảng cáo cho vay không đúng quy định; chỉ đạo các cơ quan tập trung xử lý các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh cho vay không đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân về rủi ro, nguy cơ phải trả lãi cao, bị siết tài sản…. liên quan khi tham gia các hoạt động tín dụng, vay, thuê mua, cầm đồ… theo quảng cáo đang treo, dán tại các nơi công cộng và các khu dân cư vùng nông thôn.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, các Sở, Ban, ngành và địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quảng cáo cho vay không đúng quy định, cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn vùng nông thôn.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện thực hiện tuyên truyền, giáo dục và xử lý các hoạt động quảng cáo cho vay không đúng quy định pháp luật; tuyên truyền, khuyến cáo người dân về rủi ro, tác hại khi tham gia các hoạt động tín dụng, vay, thuê mua, cầm đồ… có biểu hiện cho vay không đúng quy định; Chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm tra, xử lý các nhân viên, cộng tác viên, các Công ty tài chính thực hiện treo, dán quảng cáo cho vay không đúng quy định; Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay không đúng quy định trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI