Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lượt xem: 228

Ngày 12/6/2018, tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND, UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với những nội dung chính như sau:

Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Quy định) được ban hành gồm có 3 chương, 10 điều. Quy định được áp dụng đối với cơ quan quản lý công tác đào tạo, sát hạch lái xe; cơ sở đào tạo lái xe; trung tâm sát hạch lái xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh quy định, hướng dẫn cụ thể đối với quá trình đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể: Quy định về đào tạo: điều kiện của cơ sở đào tạo, điều kiện đối với người học lái xe, hình thức đào tạo lái xe, hồ sơ của người học lái xe, học phí đào tạo lái xe; Quy định sát hạch lái xe: Hồ sơ dự sát hạch lái xe, Nội dung và quy trình sát hạch lái xe…

          UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo cơ quan quản lý sát hạch phối hợp với cơ sở đào tạo lập kế hoạch và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan thông báo công khai địa điểm, thời gian tổ chức học, sát hạch cấp giấy phép giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật để mọi người biết, tham gia; lưu trữ giấy khám sức khỏe của người khuyết tật và lập danh sách người khuyết tật có đủ điều kiện, được phép dự sát hạch theo quy định; Tổ chức kỳ sát hạch đúng thời gian, địa điểm và chỉ đạo Tổ sát hạch phối hợp với Trung tâm sát hạch lái xe tổ chức kỳ sát hạch đảm bảo chất lượng theo quy định; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng chức năng của địa phương phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ sở đào tạo lái xe mô tô trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật theo đúng quy định; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến việc tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe cho người khuyết tật để nhân dân được biết, tham gia.

          Các cơ sở đào tạo đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy theo quy định; Thông báo phương án hoạt động đào tạo với Sở Giao thông vận tải, nơi tổ chức đào tạo để thực hiện việc giám sát, quản lý; Lập danh sách người khuyết tật đăng ký sát hạch đủ điều kiện theo quy định. Khi phát hiện có sự khác nhau về tình trạng của người khuyết tật giữa giấy khám sức khỏe và thực tế thì cơ sở đào tạo lái xe phối hợp với cơ sở y tế cấp giấy khám sức khỏe xác minh để thực hiện theo quy định; Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến để nhân dân biết, thực hiện đúng theo Quy định.

          Ban An toàn giao thông tỉnh, Hội Người khuyết tật, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI