Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2018

Lượt xem: 322

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 5/2018

Trong tháng 5/2018, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; rà soát hồ sơ thủ tục, tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư, nhất là các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại và kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án vi phạm cam kết, không triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX đã ban hành; chỉ đạo các Sở, ngành chuẩn bị nội dung các báo cáo, đề án để trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX vào tháng 7/2018.

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chủ động đề xuất các giải pháp để đảm bảo mục tiêu năm 2018 đề ra. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; khuyến khích thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế tại tỉnh đối với chủ đầu tư dự án có sử dụng đất, doanh nghiệp có cơ sở sản xuất kinh doanh; quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các Chủ đầu tư, các Ban quản lý xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách đã bố trí năm 2018; khẩn trương quyết toán các dự án hoàn thành còn tồn đọng; chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép và tăng cường quản lý trật tự xây dựng tại các dự án vùng Đông; kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh.

Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn để triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2018. Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng chặt hạ cây rừng để khai thác lâm sản ngoài gỗ. Phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là vùng Đông; kiểm tra việc huy động vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại. Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2018; công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chế độ chính sách đối với người có công, tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện: Lễ đón bằng UNESCO công nhận nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2018; giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV9 - Cúp Bình Điền 2018.

Tiếp tục chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo theo quy định; chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông nhất trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5; tăng cường xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tổ chức hội nghị đánh giá các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, ICT INDEX và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; Ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018, Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh uỷ; tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; chỉ đạo thực hiện đề án tinh giản biên chế; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, Thôn, các đơn vị sự nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương; xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 5, 5 THÁNG NĂM 2018

1. Về kinh tế

a) Sản xuất công nghiệp &TTCN

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 gần 8.000 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng giá trị sản xuất công nghiệp hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 33%; ngành cung cấp nước, thu gom rác thải tăng 29,5%. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 5 tháng tăng 2,6 lần so cùng kỳ. Trong đó, tăng mạnh ở một số ngành: sản xuất các cấu kiện bằng kim loại tăng 66,5%; chế biến và bảo quản thủy sản tăng 65,7%; sản xuất hàng may sẵn tăng hơn 60%, sản xuất linh kiện điện tử tăng 22,6%, sản xuất xe có động cơ tăng 12,8%. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5 tăng 3,7% so với tháng trước. Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp đến cuối tháng 5 tăng 0,48% so với cùng kỳ; trong đó tăng chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .

b) Thương mại, dịch vụ

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 khoảng 2.680 tỷ đồng, tăng 4,8% so tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ. Hầu hết các nhóm ngành hàng đều tăng, trong đó tăng khá ở một số nhóm ngành như: lương thực, thực phẩm; hàng may mặc; vật liệu xây dựng; hàng kim loại quý. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa hơn 12.840 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh 5 tháng gần 2.431 nghìn lượt, tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế tăng 10,7%. Doanh thu hoạt động khách sạn, nhà hàng gần 4.570 tỷ đồng, tăng 9,8%. Tính chung 5 tháng sản lượng vận tải hàng hoá tăng 7,8%; sản lượng vận tải hành khách tăng 8,9% về lượt hành khách. Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp gần 1.652 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ.

c) Về sản xuất nông - lâm - thủy sản

Đã thu hoạch xong cây trồng vụ Đông Xuân và đang tích cực chuẩn bị đất, vật tư nông nghiệp để xuống giống vụ Hè Thu 2018. Vụ Đông Xuân được mùa, năng suất lúa ước tính bình quân 57,6 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với cùng kỳ; sản lượng đạt 245 nghìn tấn, tăng 5,8 nghìn tấn. Sản lượng một số cây trồng khác tăng khá ; riêng dưa hấu sản lượng hơn 18.320 tấn, tăng gần 100 tấn so với năm trước, tuy nhiên giá bán thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn. Tổng đàn gia súc giảm so cùng kỳ, trong đó đàn trâu hơn 68 nghìn con, giảm 1,5%; đàn bò gần 183 nghìn con, giảm 3,2%, trong đó bò lai chiếm 53,6% tổng đàn; đàn lợn gần 442 nghìn con, giảm 6,6%. Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá, dịch bệnh được kiểm soát, giá cả ổn định, đàn gia cầm hơn 6,3 triệu con, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Dịch bệnh lỡ mồm long móng đang được khống chế. Tính đến ngày 20/5/2018, toàn tỉnh còn 05 xã của 3 huyện có gia súc mắc bệnh lỡ mồm long móng chưa qua 21 ngày. Hiện ngành chăn nuôi và các địa phương đang tích cực hướng dẫn nhân dân vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhằm khống chế dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng. Sản lượng khai thác thủy sản đạt khá, trong tháng 5 khai thác hơn 11.860 tấn, tính chung 5 tháng đạt 34.765 tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Diện tích thả nuôi khoảng 6.155 ha, trong đó nuôi nước lợ 1.305 ha, nuôi nước ngọt 4.850 ha. Tính chung 5 tháng diện tích rừng trồng tập trung hơn 2.770 ha, tăng 5,7% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ trồng khai thác hơn 343 nghìn m3, tăng 5,7% so cùng kỳ.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Đến cuối tháng 5 tổng vốn huy động của các ngân hàng gần 47.960 tỷ đồng, tăng 2,65% so với tháng trước. Tổng dư nợ cho vay gần 53.152 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát và duy trì ở mức dưới 1% tổng dư nợ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm 9.176 tỷ đồng, đạt 46,6% dự toán năm; trong đó, thu nội địa 7.110 tỷ đồng, đạt 45,9% dự toán, vượt so với tiến độ thu bình quân 5 tháng (41,6%) và cao hơn cùng kỳ năm trước cả về số thu và tiến độ thu . Thu xuất nhập khẩu 1.960 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương tính đến cuối tháng 5 hơn 5.922 tỷ đồng, đạt 29,5% dự toán; trong đó, chi thường xuyên 3.525 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 2.397 tỷ đồng.

3. Về đầu tư và xây dựng

Khối lượng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 5 tháng thực hiện hơn 2.092 tỷ đồng, tăng 53% so cùng kỳ. Đã phân bổ hơn 127 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2017 chuyển sang để thanh toán khối lượng các công trình đã phê duyệt quyết toán, các công trình chuyển tiếp và các công trình khởi công mới đảm bảo thủ tục đầu tư. Đến ngày 31/5/2018, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.196 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2018, đạt 35% và cao hơn tỷ lệ giải ngân của cả nước . Trong đó, tỷ lệ giải ngân đối với các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 44%, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 56%, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 31%. UBND tỉnh đã thành lập tổ chỉ đạo giải ngân và yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2018; trong đó, tập trung giải ngân 192 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh và hơn 1.080 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương, Trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2018.

Trong tháng đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 101 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 1.308 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay có 570 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; 45 doanh nghiệp giải thể, 221 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt động. So với cùng kỳ, tăng 97 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 01 doanh nghiệp giải thể và tăng 43 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt động. Từ đầu năm đến nay, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 64,8 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lên 158 dự án, tổng vốn đăng ký 5,6 tỷ USD. Cấp phép 27 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 1.385 tỷ đồng, tăng 07 dự án so với cùng kỳ. Riêng đối với 33 dự án được thỏa thuận tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017, đến nay đã có 03 dự án đi vào hoạt động, 02 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018 .

4. Về một số lĩnh vực xã hội

Tổ chức tổng kết bế giảng năm học 2017-2018. Tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên; kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi nhân kỷ niệm các ngày lễ trong tháng như: Lễ 30/4, 1/5, ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5, nhất là tổ chức thành công Liên hoan Tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức, lao động lần thứ VIII - 2018; ngày hội sách và khởi nghiệp thành phố Tam Kỳ lần thứ I. Phối hợp tổ chức thành công giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam lần thứ XXI; giải Bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền lần thứ XII, giải Việt dã cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ IX và khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2018.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm. Trong tháng 5 đã đưa 125 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài, nâng tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm đến nay lên 539 người . Tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm, thu hút 68 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng 12.884 vị trí việc làm. Quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 661 lao động, với tổng số tiền gần 07 tỷ đồng. Đến nay, có khoảng 1.754 lao động được đào tạo học nghề theo cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Hoàn thành đào tạo cho 1.415 người, trong đó số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp 1.102 người. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Xác nhận, thực hiện chế độ cho 3.200 trường hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, trả lời đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công, cấp sổ ưu đãi học sinh - sinh viên con gia đình chính sách cho 156 trường hợp. Tiếp tục vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh năm 2018; vận động tặng 800 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách; vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng. Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát tốt nên đến nay chưa xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, đã xảy ra một số bệnh do thời tiết như: bệnh tay, chân, miệng; sốt xuất huyết; tiêu chảy; thủy đậu, quai bị. Tất cả đều được chữa trị kịp thời, không có trường hợp tử vong.

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày Lễ được đảm bảo. Thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi, lâm sản trái phép; kịp thời đấu tranh phá một số vụ án liên quan đến buôn bán vận chuyển ma túy, cá độ bóng đá. Tiếp tục thực hiện thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra đối với việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 5, tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh và Thanh tra tỉnh đã tiếp 55 vụ việc với 58 lượt người; giảm 04 vụ việc và giảm 02 lượt người so với cùng kỳ. Tiếp nhận 65 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, giảm 14 đơn so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Qua giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo các cấp, các ngành đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Về tai nạn giao thông, từ ngày 16/4/2018-15/5/2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 18 người; so với tháng trước tăng 08 vụ, tăng 04 người chết và 12 người bị thương. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 74 người, bị thương 56 người. So với cùng kỳ giảm 04 vụ, giảm 12 người bị thương nhưng tăng 11 người chết. Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 02 người.

6. Đánh giá chung

Tình hình kinh - tế xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp, chỉ số sử dụng lao động tăng so cùng kỳ. Thu ngân sách đảm bảo tiến độ và tăng so cùng kỳ. Dịch vụ tăng trưởng khá, dư nợ tín dụng tăng so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so cùng kỳ. Sản xuất vụ Đông Xuân được mùa; cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất lúa tăng khá, dịch bệnh trên chăn nuôi được kiểm soát. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong nông nghiệp một số mặt hàng nông sản như: dưa hấu, ớt, nghệ... mất giá, khó tiêu thụ; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp tăng so với tháng trước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB thấp, chưa đạt yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Tệ nạn ma túy, tín dụng đen diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông 5 tháng đầu năm tuy giảm số vụ và số người bị thương nhưng tăng về số người chết. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản còn những bất cập và hạn chế, chưa được giải quyết triệt để. Việc theo dõi, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao của các Sở, ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu (đến 05/6/2018 còn 54 nhiệm vụ quá hạn); số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng so với cùng kỳ...

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6/2018

Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018, các ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2018, như sau:

1. Chủ động rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018 và nữa nhiệm kỳ để có giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện đối với những chỉ tiêu đạt còn thấp, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh, ổn định giá cả thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá IX đã ban hành.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách, tập trung công tác thu, chống thất thu ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2018 và Công văn số 2010/UBND-KTTH ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/5/2018. Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách đã bố trí năm 2018 theo Thông báo số 164/TB-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đấu thầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ theo Công văn số 1185/UBND-KTN ngày 12/3/2018 và Thông báo số 140/TB-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ về quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý theo quy hoạch; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới, xây mới trong khu vực đã quy hoạch, nhất là ở Vùng Đông của tỉnh; tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc giao dịch, chuyển nhượng đất đai không đúng quy định theo Thông báo 149/TB-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 06 nhóm dự án vùng Đông Nam và 05 nhóm dự án Vùng Tây của tỉnh theo Nghị quyết số 05-NQ/TU và Kết luận số 25-KL/TU của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện nghiêm Quy chế số 06-QC/TU ngày 19/4/2018 của Tỉnh ủy Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung, sửa đổi); trong đó lưu ý việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương về các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các dự án, đề án quan trọng, nhạy cảm, phức tạp.

4. Triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2018 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ; chủ động triển khai tốt các giải pháp phòng, chống thiên tai; phòng, chống hạn, ngăn mặn; đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa, lũ năm 2018. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng; rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy các lực lượng quản lý bảo vệ rừng, công tác giao khoán rừng; xây dựng đề án để gắn quản lý bảo vệ rừng với địa giới hành chính. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh; triển khai đợt cao điểm kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công tác quản lý, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 184/TB-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh; kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện và giám sát việc cấp phép, quản lý phương tiện, người lái, bến bãi theo Thông báo số 159/TB-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh; kiểm tra nguồn nguyên liệu của các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc không rõ ràng, không hợp pháp theo Thông báo số 158/TB-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh.

5. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh. Tuyên truyền, triển khai có hiệu quả việc phòng, chống trẻ em đuối nước; triển khai tốt kế hoạch hoạt động hè năm 2018. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công; triển khai dứt điểm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo Thông báo số 165/TB-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn, miền núi; đẩy nhanh việc thực hiện công tác giảm nghèo năm 2018 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; giải quyết hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến tồn đọng trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục, thời gian quy định.

Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và học sinh; công tác phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm (bệnh dại, tay chân miệng, sốt xuất huyết, bạch hầu…), nhất là trong thời điểm giao mùa. Triển khai tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương Thế giới; ngày Gia đình Việt Nam; tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

6. Quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc khiếu nại đông người; rà soát, xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng, xử lý kết luận sau thanh tra. Đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính (PAPI), chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX); tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018, Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh uỷ; đề án tinh giản biên chế; đẩy nhanh việc kiện toàn, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, Thôn, các đơn vị sự nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

7. Các ngành, địa phương tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật hành chính nhất là trong việc thực hiện các ý kiến kết luận, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định . Chuẩn bị, hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, đề án trình Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 12 và trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá IX đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

Nguyễn Văn Viên (TH)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI