Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/07/2014

Lượt xem: 202

Ngày 15/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014; với những nội dung chính sau:

Trước đây, Quyết định 42/2014/QĐ-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao cho Văn phòng Chính phủ chậm nhất trước ngày 20 của tháng cuối quý (đối với báo cáo quý); ngày 20/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và ngày 30/11 (đối với báo cáo năm).

Nay, Quyết định 23/2018/QĐ-TTg không còn quy định về việc các Bộ, cơ quan, địa phương phải gửi báo cáo quý mà chỉ yêu cầu phải gửi báo cáo 6 tháng và báo năm, lịch gửi báo cáo vẫn như trước đây.

Cũng theo Quyết định Quyết định 23/2018/QĐ-TTg, Văn phòng Chính phủ sẽ hoàn thành việc cấp nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ giao của các cơ quan, đơn vị chưa có kết nối Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao cho các cơ quan, đơn vị này.

Tác giả: Nguyễn Thị Lý- TH

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI