Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện ứng dụng phần mềm Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018

Lượt xem: 244

Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2502/KH-UBND về việc thực hiện ứng dụng phần mềm Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018 với các nội dung chính như sau:

Mục tiêu: nhằm cập nhật, bổ sung thông tin sức khỏe, hoàn chỉnh bộ Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân (sau đây viết tắt là HSQLSK) để mọi người dân đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở y tế; quản lý và khai thác hiệu quả phần mềm HSQLSK tại các cơ sở y tế để phục vụ công tác quản lý sức khỏe, theo dõi tình hình bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cho người dân Quảng Nam.

HSQLSK phải đảm bảo tính bảo mật, cá nhân được cấp một mã định danh y tế duy nhất để xem thông tin về sức khỏe của mình. Phần mềm HSQLSK bảo đảm liên thông, đồng bộ, kết nối với các phần mềm khác từ các chương trình mục tiêu, các hệ thống thông tin quản lý bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, hệ thống thông tin tiêm chủng, phần mềm khám chữa bệnh...

Đối tượng được quản lý sức khỏe là toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam. Đối tượng trực tiếp tham gia quản lý sức khỏe toàn dân là Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh; các cơ sở khám chữa bệnh (phòng khám, bệnh viện) công lập, tư nhân có tham gia khám và thanh toán qua Quỹ bảo hiểm y tế và Sở Y tế.

Phần mềm Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân được triển khai tại 244 xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; với kinh phí thực hiện năm 2018 là 3,713 tỷ đồng bao gồm kinh phí thuê sử dụng phần mềm HSQLSK, truyền thông giáo dục, đào tạo tập huấn và các chi phí khác…

Nội dung thực hiện gồm có: Thuê phần mềm HSQLSK; tạo lập bổ sung HSQLSK; thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin sức khỏe; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm HSQLSK và tổ chức tuyên truyền, vận động.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế thường xuyên cập nhật, quản lý và sử dụng hiệu quả HSQLSK; hướng dẫn bảo mật thông tin người dân, phân quyền tiếp cận, khai thác thông tin HSQLSK phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và lợi ích của công tác quản lý sức khỏe toàn dân đến người dân; phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách tổ chức thực hiện; phối hợp đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo các điều kiện về liên thông, kết nối giữa phần mềm HSQLSK với các phần mềm khác; tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về lợi ích việc lập HSQLSK cho người dân tỉnh Quảng Nam; phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch truyền thông về lợi ích lập HSQLSK. Chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích và tích cực tham gia việc lập HSQLSK điện tử. Phối hợp với đơn vị cung cấp, triển khai phần mềm xây dựng giải pháp, chuẩn dữ liệu để kết nối trao đổi thông tin giữa phần mềm HSQLSK với các phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và các phần mềm khác của ngành y tế đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Y tế quy định các trường thông tin, dữ liệu phần mềm HSQLSK cần kết xuất, chia sẻ với các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành của các cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trường thuộc hệ thống giáo dục của tỉnh phối hợp các cơ sở y tế tổ chức khám và lập hồ sơ sức khỏe cho đối tượng là học sinh. Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này; hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

Đơn vị cung cấp phần mềm phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm HSQLSK; chịu trách nhiệm hoàn thiện phần mềm đạt mục tiêu tiện lợi, dễ dùng khi cập nhật thông tin, kết xuất báo cáo, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tại tuyến xã để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Phối hợp Sở Y tế triển khai cấp mã định danh y tế (mã ID) cho người dân để quản lý và theo dõi sức khỏe cá nhân. Chủ trì, phối hợp các đơn vị cung cấp phần mềm y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (như phần mềm khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, bệnh không lây nhiễm phổ biến…) đảm bảo liên thông, kết nối giữa các phần mềm với phầm mềm HSQLSK.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tham gia tích cực việc ứng dụng phần mềm HSQLSK tại địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn hiểu và tham gia; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai tại địa phương.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc ứng dụng phần mềm HSQLSK để vận động toàn dân tham gia thực hiện./.

Tác giả: Kiều Trâm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI