Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Bộ GD&ĐT chỉ đạo tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học.

Lượt xem: 333

Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án: “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” tại Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT với các nội dung chính như sau:

Mục đích chung: Tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.

Theo đó, phấn đấu 100% các trường học tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường về phòng, chống tệ nạn ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy; 100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho các thành viên và gia đình học sinh; 100% các trường học không để phát sinh người nghiện mới.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện: Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học; Duy trì, phát triển, hỗ trợ hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”; Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động ngoại khóa; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về phòng, chống ma túy; Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại trường học.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Sở GD&ĐT tham mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương phối hợp với ngành giáo dục trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn; Chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện các nội dung của Đề án phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể từng địa phương; hằng năm báo cáo cụ thể kết quả việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương về Bộ GD&ĐT theo dõi, chỉ đạo./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI