Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Thành lập Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Lượt xem: 5187

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4315/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trên cơ sở nâng cấp, tổ chức lại Phòng Khám bệnh đa khoa thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có quy mô ban đầu 40 giường bệnh, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, hoàn toàn tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Bệnh viện đặt tại số 03 đường Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có các chức năng: cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và học sinh, sinh viên theo quy định; nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai kỹ thuật y học mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Phục vụ công tác giảng dạy học tập cho cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên.Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có trách nhiệm đầu tư, đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và các điều kiện khác cho hoạt động của bệnh viện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Tổ chức bộ máy  Bệnh viện đa khoa trường có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các phòng chức năng, các phòng, khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các tổ chức khác theo quy định. Việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chức năng, các phòng, khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các tổ chức khác thuộc Bệnh viện đa khoa trường do Giám đốc Bệnh viện quyết định trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam ban hành. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thực hiện phân bổ biên chế, số lượng người làm việc đối với Bệnh viện đa khoa trường trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức, lao động của Bệnh viện đa khoa trường thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

UBND tỉnh giao Hiệu trưởng Trưởng Cao đẳng y tế có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện đa khoa trường theo đúng quy định hiện hành; trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Bệnh viện đa khoa trường đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đúng quy định của pháp luật./.

                                                                                                                                                                                                           Hoàng Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Nguyên

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
2
 • Ông Trần Ngọc Liên
  25/02/1978 ( 43 tuổi )
 • Bà Nguyễn Kim Châu
  21/02/1982 ( 39 tuổi )
 • Bà Vũ Phạm Loan Thảo
  18/02/1978 ( 43 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Viên
  04/02/1982 ( 39 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Anh
  02/02/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Trần Thị Kiều Trâm
  01/02/1983 ( 38 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI