Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017

Lượt xem: 363

Năm 2017, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Thực hiện tốt việc công bố, công khai thủ tục hành chính: Trên cơ sở quyết định công bố của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 14 quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương niêm yết công khai theo đúng quy định ngay sau khi ban hành.

Tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 đối với 95 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; thông qua Phương án đơn giản hóa 10 thủ tục hành chính đối với lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết, theo đó, kiến nghị sửa đổi trình tự thực hiện, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 09 thủ tục hành chính và kiến nghị bãi bỏ 01 thủ tục hành chính.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2017 từ cấp tỉnh đến cấp xã  là 1.120.479 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ đã giải quyết là 1.113.408 hồ sơ (số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 1.104.873 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,23%; số hồ sơ giải quyết quá hạn là 8.535 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,77%). Nhiều thủ tục hành chính đã được tiếp nhận và trả kết quả qua đường bưu chính theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Về giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh: Qua một năm đi vào hoạt động, đến nay có 1.219/1.294 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành được chuyển sang giải quyết trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, chiếm tỷ lệ khoảng 94% tổng số thủ tục hành chính.  Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm thêm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2017, 100% các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã thực hiện cắt giảm trung bình 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Một số đơn vị có thời gian đăng ký cắt giảm cao như Sở Xây dựng (45,5%); Sở Tư pháp (34%); Ban Quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai (34%); Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (33,7%); Sở Công thương (33,7%)...

Kim Phượng - KSTTHC

Tác giả: Trần Thị Kim Phượng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI