Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017.

Lượt xem: 491

Ngày 11/7/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 61/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017 với những nội dung chủ yếu sau:

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Chính phủ nhận định: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,73%, trong đó quý II (6,17%) đạt mức cao hơn nhiều so với quý I (5,15%). Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát, giá cả ổn định; tăng trưởng tín dụng cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây; dự trữ ngoại hối tăng; thị trường chứng khoán tăng trưởng cao nhất trong 9 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đà phục hồi. Công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng tăng trưởng khá. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 trở lại đây; khách du lịch quốc tế tăng trên 30%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao. Phát triển doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh, với trên 61 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, niềm tin của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tăng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm, an sinh xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả và dấu ấn quan trọng.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công chậm. Sản xuất công nghiệp tăng chậm, trong đó ngành khai khoáng giảm mạnh. Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép; tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng và trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn diễn biến phức tạp.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
Quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng chỉ đạo của các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị để vận dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức.
Tập trung giải quyết các nút thắt, đặc biệt là thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, vay vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng. Tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, dư địa tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Thu hút nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh hình thức đối tác công tư (PPP). Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài sản của Nhà nước và tư nhân. Thúc đây cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo kế hoạch.
Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chế độ, chính sách đối với người có công, giải quyết nhanh hồ sơ còn tồn đọng; chuẩn bị tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em; phối hợp triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, ngăn chặn xử lý mã độc, sự cố mất an toàn thông tin. Phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật…
Về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 6 và 6 tháng năm 2017
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; kịp thời triển khai Nghị quyết và chủ trương lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Quy chế làm việc; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, tập trung, thống nhất, phát huy đầy đủ vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thống nhất, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo tinh thần phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ với kế hoạch rõ ràng, phân công cụ thể, thống nhất hành động, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đã có nhiều đổi mới cụ thể, thiết thực về phương thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng, quyết liệt tháo gỡ nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh.
Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẩn trương rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tạo chuyển biến bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để cơ chế, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.
Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Về kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng của Tổ công tác.Chính phủ ghi nhận sự chuyển biến tích cực của các bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thống nhất các kiến nghị của Tổ công tác và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc.
Giao Tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ mục tiêu tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là kiểm tra việc giao vốn, giải ngân, giải phóng mặt bằng, tăng trưởng tín dụng và cải cách thủ tục hành chính...
Nguyễn Thị Lý - TH

Tác giả: Thư ký Ban điều hành (Nguyễn Thị Lý)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI