Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và quy trình phổ biến thông tin thống kê

Lượt xem: 968

(VPUBND QNA) - Sáng 27/8/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Đình Tùng đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo chiến lược phát triển Thống kê để nghe báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và tầm nhìn đến 2030.


Báo cáo tại cuộc họp, Cục thống kê Quảng Nam cho biết theo đánh giá mới nhất về chất lượng thống kê thì Việt Nam đạt 71 điểm/100 điểm, xếp hạng ở vị trí 84 trên thế giới. Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu sẽ đạt chất lượng thống kê ngang tầm với khu vực ASEAN và trình độ trung bình của thế giới. Riêng tại Quảng Nam, công tác triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thống kế trong thời gian qua từng bước đi vào nề nếp. Trong năm 2011, Cục thống kê Quảng Nam đã triển khai và đi vào thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 242 chỉ tiêu chia làm 19 nhóm giao cho Sở, ban, ngành có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, công bố số liệu. Đến nay, đã có gần 210 chỉ tiêu được thu thập, tổng hợp đầy đủ, đảm bảo hệ thống chỉ tiêu cấp thống kê cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, có 80 chỉ tiêu chia làm 3 nhóm gồm 15 cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, công bố số liệu. Đối với cấp xã gồm 27 chỉ tiêu, chia làm 3 nhóm. Hệ thống chi tiêu thống kê đã được thực hiện, là công cụ quản lý vĩ mô, có vai trò cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Sản phẩm thống kê ngày càng đa dạng đáp ứng yêu cầu của các đối tượng dùng tin.         

          Để triển khai thực hiện được đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và tăng cường môi trường pháp lý hoàn thiện công tác phương pháp chế độ, công nghệ thông tin; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đã yêu cầu Cục Thống kê tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tại Quảng Nam, phân công trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê theo chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng, phát triển phần mềm ứng dụng trong việc thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích dự báo, truyền đưa, phổ biến thông tin thống kê; đổi mới hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và quy trình phổ biến thông tin thống kê. Từ nay đến năm 2015, củng cố về số lượng cán bộ làm công tác thống kê tại các Sở, ban, ngành địa phương, xã, phường, thị trấn được bố trí đủ. Đến năm 2020, cán bộ thống kê các Sở, ban, ngành; xã, phường, được nâng cao nghiệp vụ thống kê.

Đông Phương

Tác giả: Lê Thị Thu Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI