Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Lượt xem: 2840

Ngày 02/10/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2251/KH-VPUBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, với những nội dung trọng tâm như sau:

1. Mục đích: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

2. Yêu cầu: Công chức được đào tạo, bồi dưỡng phải đúng với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay; Qua đào tạo, bồi dưỡng, các đối tượng được tập huấn phát huy tốt kiến thức được học và áp dụng có hiệu quả vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Nội dung đào tạ bồi dưỡng bao gồm: Kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng năm 2020 do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức.

4. Tổ chức thực hiện:

Phòng Hành chính – Tổ chức làm đầu mối giúp Lãnh đạo Văn phòng hướng dẫn các phòng triển khai kế hoạch đúng nội dung, đạt hiệu quả; chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Văn phòng cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đã đề ra.

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng này, các Phòng, Ban, Trung tâm kiểm tra, rà soát công chức của phòng để bố trí, sắp xếp công việc chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của cơ quan

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai mở lớp khi được UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí.

Phòng Quản trị - Tài vụ chịu trách nhiệm thông báo cho các Phòng, Ban, Trung tâm các khoản kinh phí được cấp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng để các đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện./.


Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI