Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh

Lượt xem: 2681

Để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5613/UBND-KGVX ngày 23/9/2019; Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2198/KH-VPUBND ngày 26/9/2019 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan với các nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo  tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh nhằm thực hiện đảm bảo quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật; Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, góp phần cải cách hành chính, kiểm soát quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan Văn phòng; Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm các nội dung liên quan đến việc xây dựng HTQLCL, các quy trình liên quan đến toàn bộ các thủ tục hành chính được công bố theo quy định của pháp luật, thực hiện đánh giá HTQLCL, tiến tới công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

2. Đối tượng thực hiện: Các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng.

3. Các bước thực hiện hệ thống quản lý chất lượng:

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (bước 1): Căn cứ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng được Bộ khoa học và Công nghệ công bố, Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu, các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Các nội dung công việc của bước 1 gồm: Phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ; Xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Văn phòng; xây dựng cam kết của lãnh đạo về thực hiện hệ thống quản lý chất lượng; xây dựng các thủ tục (quy trình), quy định và các biểu mẫu; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị văn phòng đáp ứng yêu cầu.

- Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng (bước 2): Sau khi hoàn chỉnh quy trình quản lý theo quy định tại bước 1, được Chánh Văn phòng phê duyệt thì hệ thống văn bản và quy trình được thống nhất áp dụng tại cơ quan; Hệ thống văn bản, quy trình này được rà soát, bổ sung, hoàn thiện thường xuyên qua thực tế áp dụng và kết quả đánh giá nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của cơ quan.

- Đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (bước 3): Sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo văn bản được ban hành, việc đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 do tổ chức chứng nhận thực hiện; Trong quá trình thực hiện Văn phòng khắc phục các lỗi không phù hợp, các điểm cần lưu ý do đoàn đánh giá đưa ra (nếu có), kết quả thực hiện được gửi về tổ chức chứng nhận xem xét; Sau khi hoàn thành việc đánh giá gửi hồ sơ đánh giá về tổ chức chứng nhận để xem xét và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (bước 4): Việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng là hoạt động thường xuyên, liên tục (sau khi đã xây dựng, thực hiện và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng); Hoạt động này nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn được rà soát, bổ sung, sửa đổi và cải tiến liên tục để phù hợp với tình hình thực tế và công tác cải cách hành chính. Nội dung công việc này được thực hiện thường xuyên trong quá trình quản lý, điều hành.

4. Tổ chức thực hiện:

Phòng Hành chính – Tổ chức: Tham mưu Lãnh đạo Văn phòng quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban, Trung tâm  thực hiện kế hoạch đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian. Phối hợp với Phòng Quản trị - Tài vụ lập dự toán kinh phí trình Lãnh đạo Văn phòng phê duyệt thực hiện.

Các Phòng, Ban, Trung tâm: Phối hợp chặt chẽ với Phòng Hành chính  - Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của đơn vị tư vấn; Cử 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên của đơn vị làm đầu mối để thực hiện công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 gửi Phòng Hành chính- Tổ chức tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Văn phòng…/.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI