Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Nội chính

Lượt xem: 2140

DANH MỤC

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 459 /QĐ-UBND

 ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
 
TT
Tên hồ sơ trình
Thủ tục kèm theo hồ sơ trình
Văn bản
(BC, BS)
Ghi chú
1

Cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

1. Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam (theo mẫu).
2. Bản sao hộ chiếu.
3. Giấy xác nhận của cơ sở y tế (không quá 6 tháng).

4. Giấy xác nhận tình hình thu nhập của người xin con nuôi chứng minh đủ điều kiện.

5. Phiếu lý lịch tư pháp của người xin con nuôi (không quá 6 tháng).

6. Tờ trình của Sở Tư pháp.
7. Dự thảo văn bản UBND tỉnh (theo mẫu in sẵn).
BC
BS
BC
 
BS
 
BS
 
BC
 
 
2
Kết hôn có yếu tố nước ngoài.
1. Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu).
2. Giấy xác nhận của cơ sở y tế.
3. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; hộ khẩu.
4. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
5. Tờ trình của Sở Tư pháp.
6. Dự thảo văn bản UBND tỉnh (Chứng nhận theo mẫu).
BC
BC
BS
 
BC
BC
 
3
Xác nhận có quốc tịch.
1. Văn bản của Bộ tư pháp.
2. Tờ trình của Sở Tư pháp.
3. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BS
BC
 
4
Quyết định thanh tra, kiểm tra.

1. Văn bản thống nhất thành phần, tài liệu liên quan (nếu có).

2. Tờ trình của Thanh tra tỉnh.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
 
BC
 
5
Xử lý kết luận thanh tra.
1. Kết luận thanh tra.
2. Tờ trình của Thanh tra tỉnh.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BC
 
6
 Đưa vào cơ sở giáo dục.
1. Tờ trình của địa phương.
2. Tờ trình và biên bản của Hội đồng tư vấn tỉnh.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BC
 
7
Xử phạt hành chính.
1. Tờ trình của đơn vị, địa phương.

2. Biên bản vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân và các tài liệu có liên quan.

3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BC
 
8
Gia hạn xử lý hành chính.
1. Tờ trình của đơn vị, địa phương.
2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
9

Điều chỉnh, bổ sung, củng cố kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục QP-AN, Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, Ban chỉ đạo 36 của tỉnh.

1. Quyết định thành lập Hội đồng, Ban Chỉ đạo.

2. Tờ trình của đơn vị trình.

3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
 
 
 
BC
 
BC
 
10
Giao chỉ tiêu, xây dựng lực lượng.
1. Tờ trình của đơn vị trình.
2. Tài liệu liên quan (nếu có).
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BS
 
11
Xác lập sở hữu toàn dân.
1. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
2. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BC
 
 


Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI