Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Giáo dục - Y tế - Văn hóa

Lượt xem: 1994

DANH MỤC

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 459 /QĐ-UBND

 ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
 
TT
Tên hồ sơ trình
Thủ tục kèm theo hồ sơ trình
Văn bản
(BC, BS)
Ghi chú
1
Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
1. Biên bản thẩm định của đoàn kiểm tra tỉnh.
2. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh
BC
 
BC
 
2
Công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục các cấp.
1. Biên bản thẩm định của đoàn kiểm tra tỉnh.

2. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
BC
 
3
Kế hoạch thời gian năm học.
1. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
4

Văn bản ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập các hội đồng: coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT.

1. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

 
 
 
BC
 
5

Thành lập các hội đồng chấm phúc khảo tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT.

1. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

 
 
BC
 
6
Kế hoạch tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm.

1. Tờ trình của Sở Y tế.

2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

 
BC
 
 
7
Xếp hạng bệnh viện.

1. Tờ trình của Sở Y tế (kèm theo bản chấm điểm Hội đồng xếp hạng của ngành y tế).

2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
 
8
Công nhận Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.
1. Tờ trình của Sở Y tế (kèm theo bản chấm điểm).
2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
9
Thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.

1. Tờ trình của Sở Y tế.

2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.

 
BC
 
10
Xếp hạng di tích.
1. Bằng công nhận di tích.

2. Tờ trình và hồ sơ khoa học di tích của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.

3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BC
 
 


Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI