Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Nội vụ - Khen thưởng

Lượt xem: 2324

DANH MỤC

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 459 /QĐ-UBND

 ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
 
TT
Tên hồ sơ trình
Thủ tục kèm theo hồ sơ trình
Văn bản
(Bảnchính,
bản sao)
Ghi chú
1
Thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức.
1. Đề án của đơn vị chủ quản.
2. Tờ trình của Sở Nội vụ.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BC
 
2

Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

1. Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Văn bản của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
 
BC
 
3

Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý.

1. Văn bản của Ban Cán sự Đảng hoặc Thường trực UBND tỉnh.
2. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
 
BC
 
4
Thuyên chuyển cán bộ, công chức.
1. Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị công tác.
2. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
BC
 
5
Nâng lương, điều chỉnh lương, hưởng thâm niên vượt khung.
1. Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị.
2. Quyết định lương cũ gần nhất.
3. Tờ tình của Sở Nội vụ.
4. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BS
BC
 
6
Kỷ luật cán bộ, công chức.
1. Bản kiểm điểm của cán bộ, công chức.
2. Biên bản họp Hội đồng kỷ luật.
3. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
4. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BS
BC
 
7
Phê duyệt kết quả chuyển loại công chức, viên chức.
1. Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị.
2. Tờ trình của Sở Nội vụ.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BC
 
8
Cử đi học, tuyển dụng.

1. Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị cử đi học, tuyển dụng.

2. Các văn bản liên quan đến người cử đi học, tuyển dụng.
3. Tờ trình của Sở Nội vụ.
4. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
BS
 
BC
 
9
Nghỉ hưu, thôi việc để hưởng chế độ hưu trí.
1. Tờ trình của Sở Nội vụ.
2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
10
Phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp hằng năm.
1. Tờ trình của Sở Nội vụ.
2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
 
BC
 
11

Cho phép thành lập hội, phê duyệt điều lệ hội, thành lập hội đồng, ban quản lý, ban chỉ đạo.

1. Tờ trình của Sở Nội vụ.
2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
 
 
BC
 
12
Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.
1. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
2. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BC
 
13
Hiệp y khen thưởng.
1. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
1
 • Ông Ngô Quốc Vương
  20/01/1980 ( 41 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
  09/01/1981 ( 40 tuổi )
 • Ông Huỳnh Khánh Toàn
  04/01/1962 ( 59 tuổi )
 • Bà Trần Thành Mỹ Lệ
  02/01/1974 ( 47 tuổi )
 • Bà La Thị Thanh Nga
  01/01/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thảo
  01/01/1979 ( 42 tuổi )
 • Ông Phó Ban điều hành (Võ Văn Viên)
  01/01/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Lê Giao Quỳnh
  01/01/1993 ( 28 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thuận
  01/01/1987 ( 34 tuổi )
 • Ông Trương Văn Hoài
  01/01/1966 ( 55 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI