Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Đối ngoại

Lượt xem: 2065

DANH MỤC

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 459 /QĐ-UBND

 ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
 
TT
Tên hồ sơ trình
Thủ tục kèm theo hồ sơ trình
Văn bản
(BC, BS)
Ghi chú
 
 
1
 
 

Cử đoàn đi công tác hoặc cho phép đi việc riêng ra nước ngoài.

1. Văn bản của cơ quan quản lý cán bộ, công chức.

2. Văn bản hoặc thư mời liên quan (dịch ra tiếng việt kèm theo bản sao thư tiếng nước ngoài).

3. Văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Bí thư (đối với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh). Văn bản thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đối với Tỉnh ủy viên và các trường hợp khác theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy).

4. Tờ trình của Sở Ngoại vụ.
5. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
BS
 
 
BC
 
 
 
 
 
BC
 
2

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

1. Văn bản của cơ quan quản lý cán bộ, công chức.
2. Báo cáo tóm tắt hoạt động của cơ quan, đơn vị.
3. Tờ trình của Sở Ngoại vụ.
4. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
BC
 
BC
 
3

Cho phép tổ chức các sự kiện có yếu tố nước ngoài, hội thảo quốc tế.

1. Văn bản đề nghị của đơn vị, tổ chức.

2. Chương trình, kế hoạch chi tiết (mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham dự, kinh phí...).

3. Ý kiến của các ngành, địa phương.
4. Tờ trình của Sở Ngoại vụ.
5. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BC
 
 
BC
BC
 
4

Cho phép các đoàn (cá nhân, công ty, tổ chức) nước ngoài đến tỉnh để thăm làm việc, nghiên cứu đầu tư (đối với các đoàn không làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh).

1. Văn bản đề nghị của đoàn, đơn vị đón tiếp, tổ chức đoàn đến.

2. Chương trình, mục đích, thành phần.
3. Ý kiến của các ngành, địa phương liên quan.
4. Tờ trình của Sở Ngoại vụ.
5. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
 
BC
 
BS
BC
 
BC
 
 
5
Thư, điện có nội dung đối ngoại nhà nước.

1. Thư, điện (tiếng việt và tiếng nước ngoài) của tổ chức, cá nhân.

2. Tờ trình của Sở Ngoại vụ.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
BC
 
 


Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn








9
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI