Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội

Lượt xem: 2434

DANH MỤC

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 459 /QĐ-UBND

 ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
 
TT
Tên hồ sơ trình
Thủ tục kèm theo hồ sơ trình
Văn bản
(BC, BS)
Ghi chú
1
Phê duyệt chỉ tiêu đào tạo nghề.
1. Văn bản đề nghị của Sở Tài chính.
2. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BC
 
2
Phân bổ hạn mức vốn vay quỹ quốc gia về việc làm.
1. Kế hoạch phân bổ cho các địa phương, đơn vị.
2. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
BC
 
3

Phê duyệt dự án vay vốn Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam.

1. Biểu tổng hợp dự án vay vốn Quỹ giải quyết việc làm tỉnh.

2. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
BC
 
4

Xử lý các dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam bị rủi ro.

1. Biểu tổng hợp các dự án.
2. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
 
BC
BC
 
5

Điều chuyển nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam.

1. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
 
BC
 
6

Đề nghị tuyển lao động nước ngoài vượt quá số lượng quy định.

1. Đề nghị của doanh nghiệp kèm theo danh sách.
2. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
 
BC
 
7
Phê duyệt quỹ lương Giám đốc, đơn giá tiền lương.
1. Biên bản họp Hội đồng.
2. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
BC
 
8

Nâng bậc lương chuyên viên chính của người lao động thuộc doanh nghiệp.

1. Hồ sơ quá trình làm việc.
2. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
BC
 
9
Nâng hạng doanh nghiệp nhà nước.
1. Biên bản thẩm định.
2. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BS
BC
 
10
Đề nghị chi trả chế độ B, K, C.

1. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (kèm theo danh sách đối tượng đề nghị chi trả chế độ B,K,C).

2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
BC
 
11

Phê duyệt trợ cấp đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước theo Quyết định 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp.
2. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
 
 
 
 
 
BC
BC
 
12

Trợ cấp và ngừng trợ cấp đối với người nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

1. Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Dự thảo văn bản UBND tỉnh.
 
BC
 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI