Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Lượt xem: 2415

 

DANH MỤC

Hồ sơ trình trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 459 /QĐ-UBND

 ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

 

TT
Tên hồ sơ trình
Thủ tục kèm theo hồ sơ trình
Văn bản
(BC, BS)
Ghi chú
1

Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép.

1. Đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)

2. Các văn bản cho phép đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường (nếu có), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chuyển mục đích).

3. Tờ trình đề nghị giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp huyện (nơi có đất).

4. Trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính do cơ quan có chức năng lập.

5. Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.
6. Dự thảo giấy văn bản của UBND tỉnh (CNQSD đất).
BC
 
BSCC
 
 
 
 
BC
 
 
BC
 
BC
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 
 
 
 
 

1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).

2. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho tổ chức kinh doanh kết cấu hạ tầng và hợp đồng thuê lại đất (đối với trường hợp cấp giấy cho các tổ chức thuê lại đất trong khu công nghiệp).

3. Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

4. Các văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh (đối với trường hợp cấp giấy CNQSD đất vào mục đích quốc phòng, an ninh).

5. Trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính do cơ quan có chức năng lập.

6. Văn bản của UBND cấp huyện đề nghị cấp giấy.
7. Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
8. Dự thảo giấy CNQSD đất.
BC
 
BSCC
 
 
 
 
 
 
BC
 
 
 
BSCC
 
 
 
 
 
BC
 
BC
 
BC
 
3
Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị, thành phố.
1. Văn bản đề nghị của UBND huyện, thị, thành phố.
2. Ý kiến của HĐND huyện, thị, thành liên quan.

3. Thuyết minh quy hoạch, kế hoạch sử dụng và bản đồ kèm theo.

4. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
5. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BC
 
BC
 
BC
 
BC
 
4
Các dự án đo đạt bản đồ.
1. Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Tờ trình kèm theo bản đồ và thuyết minh của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.

3. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BC
 
BC
 
 
5
Quy hoạch chi tiết sử dụng đất 1/500 các khu đô thị.
1. Văn bản đề nghị của chủ dự án.

2. Thuyết minh quy hoạch, điều lệ quản lý xây dựng và các bản đồ kèm theo.

3. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
4. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BC
BC
 
BC
 
6
Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
1. Văn bản đề nghị của chủ đầu tư dự án.

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đã chỉnh sửa, bổ sung).

3. Biên bản họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
5. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BC
BC
 
BC
 
BC
 
 
7
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
1. Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân.
2. Báo cáo xả nước thải hoặc đề án xả nước thải.
3. Ý kiến của UBND huyện, thị, thành liên quan.

4. Biên bản kiểm tra thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
6. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BC
BC
 
BC
 
BC
 
BC
 
 
8
Giấy phép thăm dò khai thác nước dưới đất.
1. Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân.
2. Ý kiến của UBND huyện, thị, thành liên quan.
3. Đề án thăm dò hoặc đề án khai thác nước dưới đất.
4. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
5. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BC
BC
 
BC
 
BC
 
9
Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản.
1. Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân.
2. Dự án đầu tư hoặc đề án khai thác đã được phê duyệt.

3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận.

4. Ý kiến của UBND huyện, thị, thành liên quan.

5. Văn bản chủ trương của UBND tỉnh về khai khác chế biến khoáng sản.

6. Giấy chứng nhận đầu tư.

7. Ý kiến của sở liên quan về đề án khai thác, chế biến khoáng sản.

8. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
9. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.
BC
BSCC
 
BSCC
 
 
BS
 
BC
 
BSCC
BC
 
BC
 
 
10

Gia hạn, chuyển nhượng, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.

1. Văn bản đề nghị của chủ dự án.
2. Ý kiến của UBND huyện, thị, thành phố liên quan.

3. Biên bản kiểm tra việc phục hồi môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Tờ trình của cơ quan thẩm định trình UBND tỉnh.
5. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh. 
BC
BC
 
BC
 
BC
 
 
 
 

Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên:
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:
Email:
7
  • Ông Trần Văn Hậu
    14/07/1976 ( 45 tuổi )
  • Bà Võ Thị Hoàng Phi
    08/07/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI