Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2013 – 2018
Ngày 15/11/2018, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018 và tổng kết công tác thi đua – Khen thưởng. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Danh mục 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính được công bố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, kéo dài và diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua, ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6612/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:
UBND tỉnh phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.
Tại Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 13/11/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, với những nội dung chính như sau:
Tăng cường công tác phối hợp trong xử lý nợ đọng và thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh
Nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định; tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các đơn vị nợ thuế, chây ỳ; phấn đấu giảm số nợ đọng thuế đến ngày 31/12/2018 dưới 5% so với thực thu ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6589/UBND-KTTH ngày 14/11/2018 yêu cầu Cục Thuế tỉnh, các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Yongin - Hàn Quốc
Sáng ngày 13/11/2018, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Yongin- Hàn Quốc do bà Kim Sang-soo, thành viên Hội đồng thành phố Yongin làm Trưởng đoàn.
Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2018 và dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn Tổng công ty, các Hiệp hội ngành hàng sớm có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các phương án xử lý các biến động bất thường của thị trường, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chủ yếu sau :
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.
Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.
Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.
Chiều ngày 12/11/2018, tại Hội trường UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Văn phòng UBND Tỉnh

Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2013 – 2018
Ngày 15/11/2018, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018 và tổng kết công tác thi đua – Khen thưởng. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Danh mục 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính được công bố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, kéo dài và diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua, ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6612/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:
UBND tỉnh phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.
Tại Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 13/11/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, với những nội dung chính như sau:
Tăng cường công tác phối hợp trong xử lý nợ đọng và thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh
Nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định; tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các đơn vị nợ thuế, chây ỳ; phấn đấu giảm số nợ đọng thuế đến ngày 31/12/2018 dưới 5% so với thực thu ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6589/UBND-KTTH ngày 14/11/2018 yêu cầu Cục Thuế tỉnh, các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Yongin - Hàn Quốc
Sáng ngày 13/11/2018, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Yongin- Hàn Quốc do bà Kim Sang-soo, thành viên Hội đồng thành phố Yongin làm Trưởng đoàn.
Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2018 và dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn Tổng công ty, các Hiệp hội ngành hàng sớm có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các phương án xử lý các biến động bất thường của thị trường, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chủ yếu sau :
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.
Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.
Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.
Chiều ngày 12/11/2018, tại Hội trường UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI