Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 17/7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam để đánh giá tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1762/QĐ-BTNMT về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1762/QĐ-BTNMT, Ngày 14/7/2019 về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 16/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 18 địa phương để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo tại Hội nghị.
Công tác chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 08/7 đến ngày 14/7
Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; làm việc với Đoàn Kiểm toán Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ để thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán tại tỉnh Quảng Nam;
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Chiều ngày 15/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì Hội nghị.
UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư
Tại Công văn số 4160/UBND-KTTH ngày 16/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, với các nội dung như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX
Sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, sáng ngày 12/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX bước vào phiên bế mạc. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh đồng chủ trì.

Văn phòng UBND Tỉnh

Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 17/7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam để đánh giá tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1762/QĐ-BTNMT về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1762/QĐ-BTNMT, Ngày 14/7/2019 về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 16/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 18 địa phương để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo tại Hội nghị.
Công tác chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 08/7 đến ngày 14/7
Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; làm việc với Đoàn Kiểm toán Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ để thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán tại tỉnh Quảng Nam;
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Chiều ngày 15/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì Hội nghị.
UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư
Tại Công văn số 4160/UBND-KTTH ngày 16/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, với các nội dung như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX
Sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, sáng ngày 12/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX bước vào phiên bế mạc. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh đồng chủ trì.

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI