Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7762/UBND-KTN ngày 31/12/2020 chỉ đạo triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:
Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh
Để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Công văn số 7084/UBND-KTN ngày 02/12/2020 chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:
UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo an toàn đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm
Thực hiện Công văn số 433/CV-UBATGTQG ngày 26/11/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc chỉ đạo khắc phục vụ cháy tàu Qna 1248 và chấn chỉnh hoạt động vận chuyển khách du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 7013/UBND-KTN ngày 30/11/2020 chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau:
UBND tỉnh chỉ đạo chủ động ứng phó bão GONI
Để tập trung, chủ động ứng phó với bão GONI; UBND tỉnh ban hành Công văn số 6403/UBND-KTN ngày 31/10/2020 yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các phương tiện thủy hoạt động tại vùng lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh
Để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh, tiếp theo Công văn số 2724/UBND-KTN ngày 20/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6256/UBND-KTN ngày 23/10/2020 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các phương tiện thủy hoạt động tại vùng lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam
Chiều ngày 16/10/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ibnu Hadi- Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Công điện số 1372/CĐ-TTCP ngày 08/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung; để tập trung công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục các sự cố do mưa lũ gây ra, tại Công văn số 5877/UBND-KTN ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó tình hình...
Ban hành Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 05/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; với những nội dung chính sau:
Ban hành Quy định tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào tại tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 ban hành Quy định tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào tại tỉnh Quảng Nam.
Tăng cường quản lý việc nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
Thực hiện Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc và Công văn số 2426/BCA-QLXNC ngày 17/7/2020 của Bộ Công an về việc chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh; UBND tỉnh ban hành Công văn số 4229/UBND-TH ngày 28/7/2020 chỉ đạo tăng cường quản lý việc nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam với các nội dung như sau:

Văn phòng UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7762/UBND-KTN ngày 31/12/2020 chỉ đạo triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:
Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh
Để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Công văn số 7084/UBND-KTN ngày 02/12/2020 chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:
UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo an toàn đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm
Thực hiện Công văn số 433/CV-UBATGTQG ngày 26/11/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc chỉ đạo khắc phục vụ cháy tàu Qna 1248 và chấn chỉnh hoạt động vận chuyển khách du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 7013/UBND-KTN ngày 30/11/2020 chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau:
UBND tỉnh chỉ đạo chủ động ứng phó bão GONI
Để tập trung, chủ động ứng phó với bão GONI; UBND tỉnh ban hành Công văn số 6403/UBND-KTN ngày 31/10/2020 yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các phương tiện thủy hoạt động tại vùng lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh
Để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh, tiếp theo Công văn số 2724/UBND-KTN ngày 20/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6256/UBND-KTN ngày 23/10/2020 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các phương tiện thủy hoạt động tại vùng lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam
Chiều ngày 16/10/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ibnu Hadi- Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Công điện số 1372/CĐ-TTCP ngày 08/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung; để tập trung công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục các sự cố do mưa lũ gây ra, tại Công văn số 5877/UBND-KTN ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó tình hình...
Ban hành Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 05/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; với những nội dung chính sau:
Ban hành Quy định tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào tại tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 ban hành Quy định tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào tại tỉnh Quảng Nam.
Tăng cường quản lý việc nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
Thực hiện Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc và Công văn số 2426/BCA-QLXNC ngày 17/7/2020 của Bộ Công an về việc chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh; UBND tỉnh ban hành Công văn số 4229/UBND-TH ngày 28/7/2020 chỉ đạo tăng cường quản lý việc nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam với các nội dung như sau:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
1
 • Ông Ngô Quốc Vương
  20/01/1980 ( 41 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
  09/01/1981 ( 40 tuổi )
 • Ông Huỳnh Khánh Toàn
  04/01/1962 ( 59 tuổi )
 • Bà Trần Thành Mỹ Lệ
  02/01/1974 ( 47 tuổi )
 • Bà La Thị Thanh Nga
  01/01/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thảo
  01/01/1979 ( 42 tuổi )
 • Ông Phó Ban điều hành (Võ Văn Viên)
  01/01/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Lê Giao Quỳnh
  01/01/1993 ( 28 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thuận
  01/01/1987 ( 34 tuổi )
 • Ông Trương Văn Hoài
  01/01/1966 ( 55 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI