Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Tổng kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021
Sáng ngày 05/4/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, quý I nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 3, Quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp.
Tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1664/UBND-KTN chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:
Hoàn thành việc cấp hơn 1,3 triệu căn cước công dân cho công dân trên địa bàn tỉnh Quang Nam trước ngày 01/7/2021
Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1520/UBND-NC về việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân.
Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành các Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại 03 đơn vị bầu cử và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh
Quy định mới của UBND tỉnh Quảng Nam về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND quy định quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh.
Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021
Hưởng ứng Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2021, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên Bảo Tàng tỉnh Quảng Nam
Kể từ ngày 15/3/2021, chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết nguyên đán năm 2021
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 672/BTNMT-TCMT ngày 08/02/2021, để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo, dịch chồng dịch, tại Công văn số 812/UBND-KTN ngày 09/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:
UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh
Ngày 01/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 608/UBND-KTN chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:
Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7762/UBND-KTN ngày 31/12/2020 chỉ đạo triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

Văn phòng UBND Tỉnh

Tổng kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021
Sáng ngày 05/4/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, quý I nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 3, Quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp.
Tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1664/UBND-KTN chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:
Hoàn thành việc cấp hơn 1,3 triệu căn cước công dân cho công dân trên địa bàn tỉnh Quang Nam trước ngày 01/7/2021
Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1520/UBND-NC về việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân.
Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành các Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại 03 đơn vị bầu cử và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh
Quy định mới của UBND tỉnh Quảng Nam về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND quy định quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh.
Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021
Hưởng ứng Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2021, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên Bảo Tàng tỉnh Quảng Nam
Kể từ ngày 15/3/2021, chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết nguyên đán năm 2021
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 672/BTNMT-TCMT ngày 08/02/2021, để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo, dịch chồng dịch, tại Công văn số 812/UBND-KTN ngày 09/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:
UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh
Ngày 01/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 608/UBND-KTN chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:
Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7762/UBND-KTN ngày 31/12/2020 chỉ đạo triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI