Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I/2020 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19
Sáng ngày 8/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, quý I và các nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2020 và thảo luận một số nội dung liên quan.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục họp thông qua các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
Công tác chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh; Ngày 25/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều và các quy định...
Chỉ thị 27/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững miền Trung
Ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững miền Trung
Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 269-KH/TU ngày 16/10/2019 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/11/2019 phát động đợt...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp xã giao Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam
Sáng ngày 19/11/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi tiếp, làm việc với bà María Jesús Figa López-Palop, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam cùng đoàn công tác.
Đoàn công tác tỉnh Nagasaki thăm, làm việc tại Quảng Nam
Sáng ngày 18/11/2019, Đoàn công tác tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) do ông Manabu Sadakata - Tổng Giám đốc về chính sách Sở Công nghiệp và lao động tỉnh Nagasaki đã thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì tiếp, làm việc với đoàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp thông qua các nội dung báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019.
Sáng ngày 21/11, Ủy ban nhân dân tỉnh họp thông qua các nội dung báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí Thành viên UBND tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan thuộc tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Văn phòng UBND Tỉnh

Tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I/2020 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19
Sáng ngày 8/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, quý I và các nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2020 và thảo luận một số nội dung liên quan.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục họp thông qua các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
Công tác chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh; Ngày 25/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều và các quy định...
Chỉ thị 27/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững miền Trung
Ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững miền Trung
Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 269-KH/TU ngày 16/10/2019 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/11/2019 phát động đợt...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp xã giao Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam
Sáng ngày 19/11/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi tiếp, làm việc với bà María Jesús Figa López-Palop, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam cùng đoàn công tác.
Đoàn công tác tỉnh Nagasaki thăm, làm việc tại Quảng Nam
Sáng ngày 18/11/2019, Đoàn công tác tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) do ông Manabu Sadakata - Tổng Giám đốc về chính sách Sở Công nghiệp và lao động tỉnh Nagasaki đã thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì tiếp, làm việc với đoàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp thông qua các nội dung báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019.
Sáng ngày 21/11, Ủy ban nhân dân tỉnh họp thông qua các nội dung báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí Thành viên UBND tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan thuộc tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI