Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
Thực hiện yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3018/UBND-KTN chỉ đạo các ngành, đại phương triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong đó:
Văn phòng UBND tỉnh triển khai Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
Ngày 03/6/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 892/VPUBND-HTTC về triển khai thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính, trong đó Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu:
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2039/KH-UBND ngày 14/4/2020 triển khai thực hiện, với các nội dung chính sau:
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, với các nội dung chính sau:
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1963/UBND-TH ngày 09/4/2020 chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2020, trong đó yêu cầu các ngành, địa phương:
Tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I/2020 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19
Sáng ngày 8/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, quý I và các nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2020 và thảo luận một số nội dung liên quan.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục họp thông qua các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
Công tác chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh; Ngày 25/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều và các quy định...
Chỉ thị 27/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững miền Trung
Ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững miền Trung

Văn phòng UBND Tỉnh

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
Thực hiện yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; ngày 03/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3018/UBND-KTN chỉ đạo các ngành, đại phương triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong đó:
Văn phòng UBND tỉnh triển khai Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
Ngày 03/6/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 892/VPUBND-HTTC về triển khai thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính, trong đó Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu:
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2039/KH-UBND ngày 14/4/2020 triển khai thực hiện, với các nội dung chính sau:
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, với các nội dung chính sau:
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1963/UBND-TH ngày 09/4/2020 chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2020, trong đó yêu cầu các ngành, địa phương:
Tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I/2020 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19
Sáng ngày 8/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, quý I và các nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2020 và thảo luận một số nội dung liên quan.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục họp thông qua các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
Công tác chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh; Ngày 25/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều và các quy định...
Chỉ thị 27/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững miền Trung
Ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững miền Trung

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI