Chúc mừng sinh nhật

Minimize
8 
 
Anh Trần Trọng Kham
25/8/1961 ( 56 tuổi)
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang
1/8/1978 ( 39 tuổi)
Anh Phan Tấn Tùng
10/8/1983 ( 34 tuổi)
Chị Đào Thị Thi
20/8/1968 ( 49 tuổi)
Anh Thái Minh Hưng
29/8/1969 ( 48 tuổi)
Chị Võ Thị Ngọc Diệp
1/8/1969 ( 48 tuổi)
Anh Lê Trí Thanh
5/8/1970 ( 47 tuổi)

Thông tin Đầu tư

Minimize 

Liên kết Website khác

Minimize

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Minimize
Luật 03/2016/QH14 sửa đổi Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
(17/07/2017) Lượt xem: 25 lượt.
Ngày 22/11/2016, Quốc hội thông qua Luật số 03/2016/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau: Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nay chỉ còn 243 ngành, nghề (quy định hiện hành là 268 ngành, nghề). Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, trừ quy định về một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.
Xem tiếp
Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14
(17/07/2017) Lượt xem: 25 lượt.
uật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội Khóa XIV thông qua gồm 09 chương, 8 mục, 68 điều, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Luật quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo....; đồng thời Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng là dấu mốc đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta. Luật này có hiệu lực ngày 01/01/2018.
Xem tiếp
Luật số 01/2016/QH14 về đấu giá tài sản 2016
(17/07/2017) Lượt xem: 24 lượt.
Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016, gồm 8 chương, 81 điều. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này; Khoản 4 Điều 80 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
Xem tiếp
Luật điều ước quốc tế số 108/2016/QH13
(17/07/2017) Lượt xem: 24 lượt.
Luật điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 09/04/2016, quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế.
Xem tiếp
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13
(17/07/2017) Lượt xem: 24 lượt.
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Xem tiếp
Luật số 106/2016/QH13 của Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
(17/07/2017) Lượt xem: 23 lượt.
Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
Xem tiếp
Luật Dược số 105/2016/QH13
(17/07/2017) Lượt xem: 26 lượt.
Luật Dược số 105/2016/QH13 quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm sàng; quản lý thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Xem tiếp
• Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 (17/07/2017)
• Luật Báo chí số 103/2016/QH13 (17/07/2017)
• Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 (17/07/2017)
• Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 số 101/2015/QH13 (29/06/2017)
• Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 - Bộ Luật hình sự 2017 (29/06/2017)
• Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 (29/06/2017)
• Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 (29/06/2017)
• Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 (28/06/2017)
• Luật trưng cầu ý dân 2015 số 96/2015/QH13 (28/06/2017)
• Bộ luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 (28/06/2017)

Đăng nhập hệ thống

Minimize
 
 

Liên hệ Quảng cáo

Minimize

 

 

 

 

Lượt truy cập

Minimize
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Bản quyền Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam

Trưởng Ban điều hành: Chánh Văn Phòng Nguyễn Hồng Quang

Design by: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Nam (QTI)