Chúc mừng sinh nhật

Minimize
6 
 
Chị Trần Thị Mai Hương
15/6/1986 ( 32 tuổi)
Chị Bùi Thị Ánh
1/6/1975 ( 43 tuổi)
Anh Trần Đình Tùng
19/6/1962 ( 56 tuổi)

Thông tin Đầu tư

Minimize 

Liên kết Website khác

Minimize

Chuyên mục: Thông báo Ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh

Minimize
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại cuộc họp giao ban ngày 11 tháng 11 năm 2013
Ngày đăng: 26/11/2013 .   Lượt xem: 1016 lượt.
(VPUBND QNA) - Ngày 11/11/2013, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban hàng tuần

Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình, ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch; đồng chí Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp đã kết luận chỉ đạo giải quyết một số công việc như sau:

   1. UBND tỉnh biểu dương các Sở, ngành, địa phương, đơn vị và toàn quân, toàn dân đã tập trung quyết liệt, kịp thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác ứng phó với bão số 14 vừa qua.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp tốt với UBMTTQ Việt Nam các cấp, hội đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả bão số 11; hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có người bị nạn.

          Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, khảo sát, lập đề án xây dựng một số nhà trú bão, lụt cộng đồng ở những vùng xung yếu (như Cù Lao Chàm, một số xã ven biển) bằng nhiều nguồn vốn, với quy mô hợp lý, địa điểm thuận lợi cho nhân dân đến tránh bão, lụt an toàn, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2013.

          2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát quy hoạch xây dựng, kiểm ra chất lượng độ an toàn các trạm thu phát sóng di động (BTS) trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các doanh nghiệp tháo dỡ ngay những trạm BTS  xây dựng không đúng quy hoạch, không đảm bảo chất lượng quy định về an toàn công trình; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2013.

          3. Xét giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 132/TTr-SKHĐT ngày 26/3/2013 về đề nghị xem xét cho giãn tiến độ thực hiện giai đoạn 2 dự án cụm khách sạn dịch vụ Hiền Trang: UBND tỉnh thống nhất chủ trương kiên quyết thu hồi các dự án mà các chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND Thành phố Tam Kỳ tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án không thực hiện đúng cam kết, đảm bảo các trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2013.

          4. Đồng ý về chủ trương kể từ ngày 01/12/2013 giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh xúc tiến nguồn vốn và làm chủ đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn ODA, các công trình có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; các Sở, ngành liên quan xúc tiến nguồn vốn và làm chủ đầu tư các công trình thuộc nguồn chương trình mục tiêu quốc gia.

          5. Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định 3116/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh quy định tạm thời về chính sách thu hút đối với bác sỹ, bác sỹ nội trú, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam. Trước mắt Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2013 về tình hình tiếp nhận bác sĩ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

          6. Đồng ý về chủ trương tuyển dụng đối với các sinh viên Quảng Nam tốt nghiệp Đại học, trên Đại học loại xuất sắc, loại giỏi của các trường Đại học công lập trong nước; Đại học và trên Đại học được đào tạo ở nước ngoài phù hợp với nhu cầu công việc của tỉnh để bố trí công chức (viên chức) dự bị cho các Sở, ngành phù hợp với trình độ chuyên môn của sinh viên. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan xây dựng đề án cụ thể và số lượng công chức dự phòng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2013 để báo cáo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

          7. Sở Nội vụ khẩn trương trình UBND tỉnh các nội dung sau: Về chế độ trợ cấp đi học và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài; cơ chế chính sách hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 4191/UBND-NC ngày 28/10/2013; Kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo các trình tự và thủ tục theo Quyết định 2222/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 về Ban hành đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

          8. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, đôn đốc tạo điều kiện cho các trường đảm bảo chất lượng dạy và học trong năm học 2013-2014, đồng thời đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý trong các năm học tiếp theo, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của các trường.

          9. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý và triển khai các hoạt động của Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2013. Đề nghị đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể vấn đề này.

          10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 1 A và dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (đoạn qua Quảng Nam), giải ngân nhanh nguồn vốn, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công… Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành quy định về suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật và suất tái định cư tối thiểu trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đề nghị đồng chí Đinh Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể vấn đề này.

          Trên đây là chủ trương chung, các ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo./.

Thy Thy

(Nguồn: Thông báo số 412/TB-UBND)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị tổng kết Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng (Dự án KfW10) tỉnh Quảng Nam năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. (11/01/2018 )
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 08/01/2018 (11/01/2018 )
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 25/12/2017. (28/12/2017 )
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 18/12/2017. (22/12/2017 )
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 04/12/2017 (12/12/2017 )
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam” (07/12/2017 )
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 27/11/2017 (29/11/2017 )
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 20/11/2017 (22/11/2017 )
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 13/11/2017. (15/11/2017 )
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 30/10/2017 (03/11/2017 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại cuộc họp giao ban ngày 11 tháng 11 năm 2013 (26/11/2013 )
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp với lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (26/11/2013 )
Nội dung phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2013 (26/11/2013 )
Khẩn trương đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần 1 mở rộng QL1 đoạn Km947 - Km987. (25/11/2013 )
Nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong công tác tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. (25/11/2013 )
Đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1 và dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Núi Thành. (18/11/2013 )
Công tác trọng tâm triển khai tại cuộc họp giao ban ngày 11 tháng 11 năm 2013. (15/11/2013 )
Tập trung công tác triển khai các dự án đầu tư mới và nâng công suất cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. (12/11/2013 )
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (12/11/2013 )
Nội dung phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2013 (12/11/2013 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Đăng nhập hệ thống

Minimize

Lịch công tác mới

Minimize


Liên hệ Quảng cáo

Minimize

 

 

 

 

Lượt truy cập

Minimize
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Bản quyền Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam

Trưởng Ban điều hành: Chánh Văn Phòng Nguyễn Hồng Quang

Design by: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Nam (QTI)