Nghị định 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. Chỉ cơ quan đặc biệt mới được ghi âm, định vị nguỵ trang
(23/05/2017) Lượt xem: 22 lượt.
Ngày 19/05/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.
Xem tiếp
Ban hành thủ tục hành chính mới công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
(23/05/2017) Lượt xem: 22 lượt.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố 2 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực giảm nghèo tại Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2017. Đó là thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm và thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.
Xem tiếp
UBND tỉnh nghe Kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc tế về Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017.
(23/05/2017) Lượt xem: 47 lượt.
Sáng ngày 23/5/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp để nghe Kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc tế về Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017.
Xem tiếp
Thủ tướng chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý
(23/05/2017) Lượt xem: 13 lượt.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 693/TTg-KGVX ngày 19/5/2017 chỉ đạo triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” (26/6).
Xem tiếp
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017
(23/05/2017) Lượt xem: 23 lượt.
Hiện nay, tiến độ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn I (điều tra khối doanh nghiệp, khối hành chính - sự nghiệp) tại các huyện, thành phố, thị xã và việc rà soát lập danh sách thực tế cơ sở SX-KD cá thể phi nông nghiệp và danh sách khối tôn giáo tín ngưỡng rất chậm so kế hoạch đề ra, đặc biệt là điều tra khối doanh nghiệp. Để đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng - Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh yêu cầu:
Xem tiếp
Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh
(23/05/2017) Lượt xem: 28 lượt.
Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2533/UBND-KTTH chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm soát giá trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc người có công
(23/05/2017) Lượt xem: 18 lượt.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng, ngày 22/5/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Xem tiếp
Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em tại Quảng Nam
(22/05/2017) Lượt xem: 48 lượt.
Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2017, theo Kế hoạch số 637/KHPH-SLĐTBXH-TĐTN ngày 12/5/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016.
Xem tiếp
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 trên địa bàn tỉnh
(22/05/2017) Lượt xem: 26 lượt.
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển và hải đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; ngày 22/5/2017 UBND tỉnh có văn bản số 2518/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 kết hợp với ngày Môi trường Thế giới như sau:
Xem tiếp
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh từ ngày từ ngày 15/05 đến ngày 19/5/2017
(22/05/2017) Lượt xem: 37 lượt.
Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển; tổ chức quản lý bảo vệ phòng chống mua bán sâm Ngọc Linh giả và tình trạng trộm cắp sâm; tăng cường quản lý thực hiện của chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh... là những hoạt động nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 15/05 đến ngày 19/5/2017
Xem tiếp
• Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện (22/05/2017)
• Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017–2020. (22/05/2017)
• UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (19/05/2017)
• Từ ngày 01/7/2017, tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức (19/05/2017)
• Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017 (19/05/2017)
• Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển. (19/05/2017)
• UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Chương trình số 09-CTr/TU ngày 21/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam. (19/05/2017)
• Tổ chức quản lý các nguồn thải lớn và quản lý ô nhiễm lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (18/05/2017)
• UBND tỉnh họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Công Thương 2017 thuộc chuỗi các hoạt động Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017. (18/05/2017)
• Tăng cường quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (18/05/2017)
• Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm. (18/05/2017)
• Diễn biến dịch bệnh bạch hầu xảy ra trên địa bàn huyện Tây Giang (18/05/2017)
• Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (18/05/2017)
• Quyết định 668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc. (18/05/2017)
• UBND tỉnh chỉ đạo rà soát việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án đã được phê duyệt (18/05/2017)
• Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình quản lý, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh (18/05/2017)
• Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 (17/05/2017)
• Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (17/05/2017)
• Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2017. (17/05/2017)
• Quy hoạch thủy lợi tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (16/05/2017)
• Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự (16/05/2017)
• Phê duyệt Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (16/05/2017)
• Quảng Nam quy định rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng (16/05/2017)
• Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê (16/05/2017)
• Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tiếp đoàn Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) tại Việt Nam (16/05/2017)
5 
 
Anh Trần Công Lành
15/5/1967 ( 50 tuổi)
Chị Nguyễn Thị Hoàng Nguyên
3/5/1984 ( 33 tuổi)
Chị Lý Thị Dững
10/5/1968 ( 49 tuổi)
Chị Võ Thị Ngọc Anh
27/5/1985 ( 32 tuổi) 
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp nghe báo cáo và giải quyết các vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vệt cây xanh đường ĐT 603A
(23/05/2017) Lượt xem: 13 lượt.
Ngày 15/5/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vệt cây xanh đường ĐT 603A, đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:
Xem tiếp
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp thông qua Đề án công nhận đô thị loại V đối với 12 thị trấn trên địa bàn tỉnh và Đề án phân loại, công nhận Đô thị Trung Phước (xã Quế Trung), huyện Nông Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
(18/05/2017) Lượt xem: 53 lượt.
Ngày 03/5/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp thông qua Đề án công nhận đô thị loại V đối với 12 thị trấn trên địa bàn tỉnh và Đề án phân loại, công nhận Đô thị Trung Phước (xã Quế Trung), huyện Nông Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Sau khi nghe Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:
Xem tiếp
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My và Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam về kế hoạch phát triển giống và bàn cơ chế, chính sách bảo tồn, phát triển Sâm Núi Ngọc Linh
(18/05/2017) Lượt xem: 45 lượt.
Ngày 10/5/2017, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My và Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam để nghe báo cáo kế hoạch phát triển giống và đề xuất cơ chế, chính sách bảo tồn, phát triển Sâm Núi Ngọc Linh. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My và Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo tồn và phát triển Sâm Núi Ngọc Linh và các kiến nghị, đề xuất; ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và các thành viên dự họp; đồng chí Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:
Xem tiếp
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp giao ban ngày 15/5/2017
(16/05/2017) Lượt xem: 92 lượt.
Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh họp giao ban thường kỳ, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận chỉ đạo một số nội dung cụ thể sau:
Xem tiếp
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp, phát giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn
(16/05/2017) Lượt xem: 61 lượt.
Ngày 10/5/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp, phát giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận chỉ đạo một số nội dung chính như sau:
Xem tiếp
• Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT. (15/05/2017)
• Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban ngày 08/5/2017. (09/05/2017)
• UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. (08/05/2017)
• Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 03/5/2017 (05/05/2017)
• Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh. (05/05/2017)
• Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiến độ thực hiện các dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư (05/05/2017)
• Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn Quảng Nam về tình hình triển khai Quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp dự án làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (04/05/2017)
• Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. (28/04/2017)
• Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 24/4/2017. (27/04/2017)
• Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lê Văn Thanh tại cuộc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh. (25/04/2017)
Câu chuyện về công tác cán bộ: 5 người làm hết việc của 25 người
(18/05/2017) Lượt xem: 62 lượt.
Mới đây, trong buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, khi nói về chuyện tinh giản biên chế, ông Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cho rằng chỉ cần cho ông tuyển 5 người thì 5 người đó cũng làm hết việc của 25 người. Ông nói thêm: “Với điều kiện để tôi chỉ huy công việc. Văn phòng bây giờ có đến 25 người đều của thế hệ trước để lại."
Xem tiếp
Bộ trưởng đi công tác ở phòng tối đa 2,5 triệu đồng
(18/05/2017) Lượt xem: 37 lượt.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 40 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Theo đó, đối với hạng mục thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, thông tư quy định lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên có mức khoán 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.
Xem tiếp
Cảnh giác loại virus mới nguy hiểm tương tự như WannaCry
(18/05/2017) Lượt xem: 30 lượt.
Thời gian gần đây cả thế giới đang phải đau đầu để ngăn chặn sự lây lan của virus WannaCry, vụ việc này chưa được giải quyết thì mới đây các cơ quan về An Ninh Mạng lại thông báo xuất hiện thêm một loại virus máy tính khác hoạt động tương tự như WannaCry đang âm thầm lây lan trên toàn cầu.
Xem tiếp
Khuyến cáo chống mã độc Wannacry từ VNPT Vinaphone
(18/05/2017) Lượt xem: 24 lượt.
Theo khuyến cáo từ các chuyên gia bảo mật của VNPT VinaPhone, khách hàng nên sử dụng phần mềm bảo mật F-Secure để chống được mã độc Wannacry đang tấn công trên Windows.
Xem tiếp
800 trường hợp ở Việt Nam bị nhiễm mã độc WannaCry
(18/05/2017) Lượt xem: 35 lượt.
Tính đến 16/5, có khoảng 800 trường hợp máy tính cá nhân và máy chủ nhiễm mã độc WannaCry tại Việt Nam.
Xem tiếp
• Virus WannaCry nguy hiểm như thế nào và do ai phát tán? (16/05/2017)
• Nguy cơ từ hàng quán trước cổng trường (10/05/2017)
• ICT COMM 2017 sắp diễn ra tại TP Hồ Chí Minh (10/05/2017)
• Thư rác và lừa đảo giảm 5000 lần trong đầu năm 2017 (10/05/2017)
• Google đã ngăn chặn 1.500 clip có nội dung xấu độc trên YouTube (10/05/2017)
• Vụ tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc ung thư: “Đỉnh cao của hành vi hành chính vô cảm!” (09/05/2017)
• Quản lý tiền, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (09/05/2017)
• Nga chặn ứng dụng WeChat của Trung Quốc (09/05/2017)
• 6 mẹo giúp tăng tốc độ Wi-Fi tại nhà (09/05/2017)
• Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 (08/05/2017)

Đăng nhập hệ thống

Minimize
 
 

Liên kết Website khác

Minimize

Bản tin tiếp công dân và Phổ biến, giáo dục pháp luật

Minimize
Tham mưu giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Phú
(19/01/2017) Lượt xem: 543 lượt.
Giao Chánh Thanh tra kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Phú
Xem tiếp
Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017
(12/01/2017) Lượt xem: 543 lượt.
Ông Nguyễn Dương Triều, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh – Trưởng Ban văn hóa – Xã hội tiếp công dân
Xem tiếp
Đối thoại với công dân
(11/01/2017) Lượt xem: 567 lượt.
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Thương - ông Lưu Anh Khỏe (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) và ông Nguyễn Hóa (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)
Xem tiếp
• Tham mưu giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Hà (thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) (06/01/2017)
• Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017 (05/01/2017)
• Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2016 (04/01/2017)
• Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp công dân bà Huỳnh Thị Tị (03/01/2017)
• Tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Chí Thành (30/12/2016)
• Chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của một số hộ dân xã Tam Ngọc (30/12/2016)
• Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Tiếp công dân tỉnh (29/12/2016)
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Bản quyền Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam

Trưởng Ban điều hành: Chánh Văn Phòng Nguyễn Hồng Quang

Design by: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Nam (QTI)