Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.
(22/06/2017) Lượt xem: 55 lượt.
Ngày 20/6/2017, tại Quyết định số 900/QĐ-TTG, Thủ tướng phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.
Xem tiếp
Tăng cường chỉ đạo hoạt động Hè, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017
(21/06/2017) Lượt xem: 25 lượt.
Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia tốt hoạt động hè, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017, tạo môi trường gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội, giúp các em học tập, rèn luyện, chuẩn bị điều kiện bước vào năm học mới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
Xem tiếp
Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012
(21/06/2017) Lượt xem: 18 lượt.
Sáng ngày 21.6, tại Hội trường số 2 - UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp phát triển Hợp tác xã thời gian đến.
Xem tiếp
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 về Chương trình hành động thực hiên Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị.
(21/06/2017) Lượt xem: 36 lượt.
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017.
Xem tiếp
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2017
(21/06/2017) Lượt xem: 50 lượt.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công Lễ hội Festival Di sản Quảng Nam - Lần thứ VI năm 2017 đã thu hút đông đảo đu khách trong và ngoài nước; tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục chỉ đạo tập trung công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn... là những hoạt động nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2017
Xem tiếp
Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
(20/06/2017) Lượt xem: 37 lượt.
Ngày 14/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
Xem tiếp
Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hội giai đoạn 2011 đến hết năm 2016
(20/06/2017) Lượt xem: 37 lượt.
Để thực hiện công tác quản lý nhà nước về hội, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các văn bản quản lý nhà nước về hội, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương và quy định pháp luật. Theo đó, công tác quản lý nhà nước về hội được các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chú trọng, có định hướng và tạo điều kiện cho hội hoạt động như: xem xét công nhận Ban vận động thành lập hội thuộc lĩnh vực quản lý, có ý kiến đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ; tham gia cùng với hội về nhân sự trước khi trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến về công tác cán bộ đối với chức danh chủ chốt của hội; Hằng năm, các cấp chính quyền xem xét cấp kinh phí, hỗ trợ kinh phí cho hội có tính chất đặc thù và một số tổ chức hội khác; Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, hướng dẫn hội hoạt động theo quy định của pháp luật, điều lệ hội.
Xem tiếp
Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
(20/06/2017) Lượt xem: 56 lượt.
Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
(20/06/2017) Lượt xem: 35 lượt.
Sáng ngày 20.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Xem tiếp
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017
(20/06/2017) Lượt xem: 27 lượt.
Nhằm góp phần hỗ trợ đời sống của người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội…, Ngày 20/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3076/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017 với chủ đề "Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”
Xem tiếp
• Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em (19/06/2017)
• Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (19/06/2017)
• Thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Quảng Nam (16/06/2017)
• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 (16/06/2017)
• Quảng Nam tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu (16/06/2017)
• Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ có chương trình, dự án tài chính vi mô không dược chia lợi nhuận hoặc sử dụng lợi nhuận từ hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô cho các hoạt động không phải là hoạt động tài chính vi mô dưới bất kỳ hình thức nào. (16/06/2017)
• Thành lập Hạt Kiểm lâm Phước Sơn-Hiệp Đức (15/06/2017)
• Bế mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 (15/06/2017)
• UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2017–2021) (14/06/2017)
• UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (14/06/2017)
• Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Chungcheong Bukdo- Hàn Quốc (14/06/2017)
• Chính phủ yêu cầu quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương (14/06/2017)
• Lễ Kỷ niệm 415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm và đón bằng công nhận di tích quốc gia (13/06/2017)
• Khai mạc Liên hoan ẩm thực quốc tế “Thách thức Cao lầu” 2017 (13/06/2017)
• Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng chống ma túy (PCMT) đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh (13/06/2017)
• Khai mạc: “Ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số Việt Nam” (12/06/2017)
• Khai mạc Festival Văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam - Châu Á 2017 tại thành phố Hội An (12/06/2017)
• Đoàn công tác quận Hamyang (Hàn Quốc) chào xã giao Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu (12/06/2017)
• UBND tỉnh tổ chức Chương trình “Gặp gỡ các địa phương và đối tác nước ngoài” trong khuôn khổ Festival lần thứ VI -2017 (12/06/2017)
• Khai mạc Festival di sản Quảng Nam lần thứ VI (12/06/2017)
• UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt: “Chương trình mỗi xã một sản phẩm" (12/06/2017)
• Khai trương sản phẩm du lịch chợ quê Tiên Phước. (12/06/2017)
• Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng. (12/06/2017)
• Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (12/06/2017)
• Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (12/06/2017)
6 
 
Chị Trần Thị Mai Hương
15/6/1986 ( 31 tuổi)
Chị Bùi Thị Ánh
1/6/1975 ( 42 tuổi)
Anh Trần Đình Tùng
19/6/1962 ( 55 tuổi) 
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 12/6/2017
(15/06/2017) Lượt xem: 122 lượt.
Ngày 12/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh,
(12/06/2017) Lượt xem: 48 lượt.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phát động và ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi kiểm tra thực tế Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội
(08/06/2017) Lượt xem: 82 lượt.
Ngày 02/6/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh kiểm tra thực tế tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh. Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm thời gian qua và nêu một số kiến nghị đề xuất; ý kiến của các Sở, ngành dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh kết luận chỉ đạo những nội dung chính như sau:
Xem tiếp
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 29/5/2017
(31/05/2017) Lượt xem: 234 lượt.
Ngày 29/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã kết luận chỉ đạo các nội dung trọng tâm sau:
Xem tiếp
UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
(24/05/2017) Lượt xem: 168 lượt.
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 triển khai thực hiện bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với những nội dung trọng tâm như sau:
Xem tiếp
• Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp nghe báo cáo và giải quyết các vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vệt cây xanh đường ĐT 603A (23/05/2017)
• Chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp thông qua Đề án công nhận đô thị loại V đối với 12 thị trấn trên địa bàn tỉnh và Đề án phân loại, công nhận Đô thị Trung Phước (xã Quế Trung), huyện Nông Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (18/05/2017)
• Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My và Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam về kế hoạch phát triển giống và bàn cơ chế, chính sách bảo tồn, phát triển Sâm Núi Ngọc Linh (18/05/2017)
• Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp giao ban ngày 15/5/2017 (16/05/2017)
• Chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp, phát giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn (16/05/2017)
• Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT. (15/05/2017)
• Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban ngày 08/5/2017. (09/05/2017)
• UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. (08/05/2017)
• Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 03/5/2017 (05/05/2017)
• Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh. (05/05/2017)
Luật An ninh mạng sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 5/2018
(21/06/2017) Lượt xem: 10 lượt.
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và 2018 đã được Quốc hội thông qua, dự án Luật An ninh mạng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và được trình tại kỳ họp thứ 5 dự kiến diễn ra tháng 5/2018.
Xem tiếp
Bộ TT&TT yêu cầu cán bộ, công chức không lưu mật khẩu tự động
(21/06/2017) Lượt xem: 17 lượt.
Bộ TT&TT mới đây đã ra quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ.
Xem tiếp
Google Drive bổ sung tính năng tự động sao lưu toàn bộ bộ nhớ máy tính
(16/06/2017) Lượt xem: 38 lượt.
Google Drive sắp tới sẽ trở thành phương tiện sao lưu bộ nhớ máy tính mà bạn mong đợi từ lâu. Bạn đừng nghĩ rằng mình sẽ phải tạo các folder và tải các file lên dịch vụ lưu trữ đám mây này, giống như điều bạn vẫn làm với Google Docs và Photos. Phương thức mới sẽ đơn giản hơn nhiều.
Xem tiếp
Vietnam Airlines phối hợp Bộ Công an chặn tấn công mạng, bảo vệ an ninh thông tin
(16/06/2017) Lượt xem: 25 lượt.
Theo nguồn tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và Vietnam Airlines vừa tổ chức ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.
Xem tiếp
Tập đoàn viễn thông Verizon chính thức "khai tử" Yahoo
(15/06/2017) Lượt xem: 31 lượt.
Ngày 13/6, tập đoàn Verizon Communications tuyên bố đã hoàn tất vụ mua lại mảng kinh doanh cốt lõi của Yahoo với giá 4,48 tỷ USD. Bà Marissa Mayer, Giám đốc điều hành (CEO) của Yahoo, cũng sẽ rời công ty.
Xem tiếp
• Tình báo chính phủ Israel phát hiện IS chế tạo "bom máy tính" (14/06/2017)
• Cách vào BIOS trên các loại laptop thông dụng (14/06/2017)
• Top 5 cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Summer Contest 2017 có 4 đội Việt Nam (29/05/2017)
• Câu chuyện về công tác cán bộ: 5 người làm hết việc của 25 người (18/05/2017)
• Bộ trưởng đi công tác ở phòng tối đa 2,5 triệu đồng (18/05/2017)
• Cảnh giác loại virus mới nguy hiểm tương tự như WannaCry (18/05/2017)
• Khuyến cáo chống mã độc Wannacry từ VNPT Vinaphone (18/05/2017)
• 800 trường hợp ở Việt Nam bị nhiễm mã độc WannaCry (18/05/2017)
• Virus WannaCry nguy hiểm như thế nào và do ai phát tán? (16/05/2017)
• Nguy cơ từ hàng quán trước cổng trường (10/05/2017)

Đăng nhập hệ thống

Minimize
 
 

Liên kết Website khác

Minimize

Bản tin tiếp công dân và Phổ biến, giáo dục pháp luật

Minimize
Tham mưu giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Phú
(19/01/2017) Lượt xem: 636 lượt.
Giao Chánh Thanh tra kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Phú
Xem tiếp
Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017
(12/01/2017) Lượt xem: 646 lượt.
Ông Nguyễn Dương Triều, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh – Trưởng Ban văn hóa – Xã hội tiếp công dân
Xem tiếp
Đối thoại với công dân
(11/01/2017) Lượt xem: 652 lượt.
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Thương - ông Lưu Anh Khỏe (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) và ông Nguyễn Hóa (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)
Xem tiếp
• Tham mưu giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Hà (thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) (06/01/2017)
• Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017 (05/01/2017)
• Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2016 (04/01/2017)
• Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp công dân bà Huỳnh Thị Tị (03/01/2017)
• Tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Chí Thành (30/12/2016)
• Chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của một số hộ dân xã Tam Ngọc (30/12/2016)
• Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Tiếp công dân tỉnh (29/12/2016)
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Bản quyền Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam

Trưởng Ban điều hành: Chánh Văn Phòng Nguyễn Hồng Quang

Design by: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Nam (QTI)