Hội nghị quốc tế trao đổi về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nợ công giữa hai Quốc hội Việt Nam – Lào tổ chức tại tỉnh Quảng Nam
(28/06/2017) Lượt xem: 12 lượt.
Ngày 27/6/2017, tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam diễn ra Hội nghị quốc tế trao đổi kinh nghiệm về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nợ công. Hội nghị do Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Việt Nam, Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán Quốc hội nước CHDCND Lào cùng phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức.
Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/6/2017 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
(28/06/2017) Lượt xem: 68 lượt.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau
Xem tiếp
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2017 và bàn biện pháp thực hiện đến cuối năm 2017.
(28/06/2017) Lượt xem: 26 lượt.
Chiều ngày 27.6, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) trong 6 tháng đầu năm 2017 và bàn biện pháp thực hiện đến cuối năm 2017.
Xem tiếp
Chủ trương thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện và thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại.
(27/06/2017) Lượt xem: 27 lượt.
Mô hình tổ chức Trung tâm Hành chính công cấp huyện theo phương án: UBND cấp huyện xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công trên cơ sở nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Trung tâm Hành chính công là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện; có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời việc thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện phải được thực hiện đồng bộ với việc triển khai mô hình một cửa hiện đại tại xã, phường, thị trấn. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo triển khai để đảm bảo yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông bằng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Trước mắt thành lập ở Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và Thị xã Điện Bàn.
Xem tiếp
Triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh
(27/06/2017) Lượt xem: 56 lượt.
Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân; UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương và chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh với những nhiệm vụ chính như sau:
Xem tiếp
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh từ ngày 19/6 đến ngày 24/6/2017
(27/06/2017) Lượt xem: 50 lượt.
Chỉ đạo tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; công tác quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và định hướng bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2018; tăng cường chỉ đạo hoạt động Hè, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017... là những hoạt động nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 19/6 đến ngày 24/6/2017
Xem tiếp
UBND tỉnh thông qua 10 nội dung trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX.
(26/06/2017) Lượt xem: 90 lượt.
Ngày 26.6, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Xuân Ca – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Võ Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan liên quan …
Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Tổ chức, hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(26/06/2017) Lượt xem: 47 lượt.
Ngày 22/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
(24/06/2017) Lượt xem: 69 lượt.
Thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định triển khai thực hiện với những nội dung chính như sau:
Xem tiếp
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017
(22/06/2017) Lượt xem: 80 lượt.
Thực hiện Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Công văn số 3294/BYT-MT ngày 05/6/2017 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện những nội dung sau:
Xem tiếp
• UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 (22/06/2017)
• UBND tỉnh họp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017. (22/06/2017)
• Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. (22/06/2017)
• Tăng cường chỉ đạo hoạt động Hè, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 (21/06/2017)
• Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 (21/06/2017)
• Chính phủ ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 về Chương trình hành động thực hiên Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị. (21/06/2017)
• Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2017 (21/06/2017)
• Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (20/06/2017)
• Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hội giai đoạn 2011 đến hết năm 2016 (20/06/2017)
• Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (20/06/2017)
• UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. (20/06/2017)
• Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017 (20/06/2017)
• Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em (19/06/2017)
• Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (19/06/2017)
• Thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Quảng Nam (16/06/2017)
• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 (16/06/2017)
• Quảng Nam tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu (16/06/2017)
• Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ có chương trình, dự án tài chính vi mô không dược chia lợi nhuận hoặc sử dụng lợi nhuận từ hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô cho các hoạt động không phải là hoạt động tài chính vi mô dưới bất kỳ hình thức nào. (16/06/2017)
• Thành lập Hạt Kiểm lâm Phước Sơn-Hiệp Đức (15/06/2017)
• Bế mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 (15/06/2017)
• UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2017–2021) (14/06/2017)
• UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (14/06/2017)
• Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Chungcheong Bukdo- Hàn Quốc (14/06/2017)
• Chính phủ yêu cầu quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương (14/06/2017)
• Lễ Kỷ niệm 415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm và đón bằng công nhận di tích quốc gia (13/06/2017)
6 
 
Chị Trần Thị Mai Hương
15/6/1986 ( 31 tuổi)
Chị Bùi Thị Ánh
1/6/1975 ( 42 tuổi)
Anh Trần Đình Tùng
19/6/1962 ( 55 tuổi) 
Kết luận của Chủ tịch UBND tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 19/6/2017.
(23/06/2017) Lượt xem: 107 lượt.
Ngày 19/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể sau:
Xem tiếp
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 12/6/2017
(15/06/2017) Lượt xem: 188 lượt.
Ngày 12/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh,
(12/06/2017) Lượt xem: 76 lượt.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phát động và ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi kiểm tra thực tế Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội
(08/06/2017) Lượt xem: 110 lượt.
Ngày 02/6/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh kiểm tra thực tế tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh. Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm thời gian qua và nêu một số kiến nghị đề xuất; ý kiến của các Sở, ngành dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh kết luận chỉ đạo những nội dung chính như sau:
Xem tiếp
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 29/5/2017
(31/05/2017) Lượt xem: 282 lượt.
Ngày 29/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã kết luận chỉ đạo các nội dung trọng tâm sau:
Xem tiếp
• UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017 trên địa bàn tỉnh. (24/05/2017)
• Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp nghe báo cáo và giải quyết các vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vệt cây xanh đường ĐT 603A (23/05/2017)
• Chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp thông qua Đề án công nhận đô thị loại V đối với 12 thị trấn trên địa bàn tỉnh và Đề án phân loại, công nhận Đô thị Trung Phước (xã Quế Trung), huyện Nông Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (18/05/2017)
• Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My và Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam về kế hoạch phát triển giống và bàn cơ chế, chính sách bảo tồn, phát triển Sâm Núi Ngọc Linh (18/05/2017)
• Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp giao ban ngày 15/5/2017 (16/05/2017)
• Chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp, phát giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn (16/05/2017)
• Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT. (15/05/2017)
• Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban ngày 08/5/2017. (09/05/2017)
• UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. (08/05/2017)
• Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 03/5/2017 (05/05/2017)
Luật An ninh mạng sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 5/2018
(21/06/2017) Lượt xem: 30 lượt.
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và 2018 đã được Quốc hội thông qua, dự án Luật An ninh mạng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và được trình tại kỳ họp thứ 5 dự kiến diễn ra tháng 5/2018.
Xem tiếp
Bộ TT&TT yêu cầu cán bộ, công chức không lưu mật khẩu tự động
(21/06/2017) Lượt xem: 38 lượt.
Bộ TT&TT mới đây đã ra quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ.
Xem tiếp
Google Drive bổ sung tính năng tự động sao lưu toàn bộ bộ nhớ máy tính
(16/06/2017) Lượt xem: 52 lượt.
Google Drive sắp tới sẽ trở thành phương tiện sao lưu bộ nhớ máy tính mà bạn mong đợi từ lâu. Bạn đừng nghĩ rằng mình sẽ phải tạo các folder và tải các file lên dịch vụ lưu trữ đám mây này, giống như điều bạn vẫn làm với Google Docs và Photos. Phương thức mới sẽ đơn giản hơn nhiều.
Xem tiếp
Vietnam Airlines phối hợp Bộ Công an chặn tấn công mạng, bảo vệ an ninh thông tin
(16/06/2017) Lượt xem: 41 lượt.
Theo nguồn tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và Vietnam Airlines vừa tổ chức ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.
Xem tiếp
Tập đoàn viễn thông Verizon chính thức "khai tử" Yahoo
(15/06/2017) Lượt xem: 49 lượt.
Ngày 13/6, tập đoàn Verizon Communications tuyên bố đã hoàn tất vụ mua lại mảng kinh doanh cốt lõi của Yahoo với giá 4,48 tỷ USD. Bà Marissa Mayer, Giám đốc điều hành (CEO) của Yahoo, cũng sẽ rời công ty.
Xem tiếp
• Tình báo chính phủ Israel phát hiện IS chế tạo "bom máy tính" (14/06/2017)
• Cách vào BIOS trên các loại laptop thông dụng (14/06/2017)
• Top 5 cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Summer Contest 2017 có 4 đội Việt Nam (29/05/2017)
• Câu chuyện về công tác cán bộ: 5 người làm hết việc của 25 người (18/05/2017)
• Bộ trưởng đi công tác ở phòng tối đa 2,5 triệu đồng (18/05/2017)
• Cảnh giác loại virus mới nguy hiểm tương tự như WannaCry (18/05/2017)
• Khuyến cáo chống mã độc Wannacry từ VNPT Vinaphone (18/05/2017)
• 800 trường hợp ở Việt Nam bị nhiễm mã độc WannaCry (18/05/2017)
• Virus WannaCry nguy hiểm như thế nào và do ai phát tán? (16/05/2017)
• Nguy cơ từ hàng quán trước cổng trường (10/05/2017)

Đăng nhập hệ thống

Minimize
 
 

Liên kết Website khác

Minimize

Bản tin tiếp công dân và Phổ biến, giáo dục pháp luật

Minimize
Tham mưu giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Phú
(19/01/2017) Lượt xem: 660 lượt.
Giao Chánh Thanh tra kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Phú
Xem tiếp
Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017
(12/01/2017) Lượt xem: 669 lượt.
Ông Nguyễn Dương Triều, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh – Trưởng Ban văn hóa – Xã hội tiếp công dân
Xem tiếp
Đối thoại với công dân
(11/01/2017) Lượt xem: 667 lượt.
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Thương - ông Lưu Anh Khỏe (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) và ông Nguyễn Hóa (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)
Xem tiếp
• Tham mưu giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Hà (thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) (06/01/2017)
• Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017 (05/01/2017)
• Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2016 (04/01/2017)
• Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp công dân bà Huỳnh Thị Tị (03/01/2017)
• Tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Chí Thành (30/12/2016)
• Chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của một số hộ dân xã Tam Ngọc (30/12/2016)
• Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Tiếp công dân tỉnh (29/12/2016)
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Bản quyền Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam

Trưởng Ban điều hành: Chánh Văn Phòng Nguyễn Hồng Quang

Design by: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Nam (QTI)